Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Tanečný seminár - metodika výučby ľudového tanca 2

Krátky opis
Hlavným zámerom projektu je zorganizovanie metodického semináru zameraného na najnovšie poznatky z metodiky výučby ľudového tanca. Trojdňový seminár je zameraný na výučbu tanečného folklóru vo folklórnych kolektívoch pre deti a mládež, metodiku nácviku ľudového tanca a analýzu tanca a tanečných motívov. Na základe týchto nových odborných poznatkov majú pedagógovia možnosť efektívnejšie pracovať vo svojich folklórnych kolektívoch, čo je hlavným cieľom tohto projektu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Tanečný seminár - metodika výučby ľudového tanca 2

Miesto konania / kraj
Rudník / Myjava

Termín konania
20.10.2017 - 22.10.2017

Popis projektu

Jedným z cieľov CTK v Myjave je poskytovať doplnkové odborné vzdelávanie pre pedagógov ľudového tanca vo folklórnych

kolektívoch na Slovensku. Vzhľadom na rôznu úroveň kvality práce vo folklórnych súboroch a menšiu dostupnosť odborného

vzdelávania sú tieto semináre pre množstvo vedúcich a pedagógov DFS a FS na Slovensku jednou z mála možností

zvyšovania odbornosti. Hlavným cieľom projektu je teda zorganizovanie metodického semináru zameraného na najnovšie

poznatky z metodiky výučby ľudového tanca prezentované aj na medzinárodnej vedeckej konferencii o tanci. Trojdňový

seminár bude zameraný na výučbu tanečného folklóru vo folklórnych kolektívoch pre deti a mládež, najnovšie poznatky z

metodiky nácviku ľudového tanca a analýzu tanca. Pedagógovia majú teda možnosť na základe týchto nových odborných

poznatkov efektívnejšie pracovať vo svojich folklórnych kolektívoch, čo je hlavným cieľom tohto projektu.


Názov prímateľa
Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Celkový rozpočet:
2 106,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €