Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Projekt Batyskaf 2018

Krátky opis
Cyklus performatívnych prednášok o performance
Fotogaléria
Názov podujatia
performance a hudba

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
23.10.2018

Popis projektu

Performance ako intermediálna umelecká forma bola prvý krát po/u-chopená a artikulovaná v 60tych rokoch 20teho storočia ako antitéza k divadlu, no jej korene siahajú oveľa hlbšie do minulosti i širšie do žánrovosti. niekoľko posledných rokov zažíva performance renesanciu vo všetkých možných formách i kontextoch. pre laika však táto umelecká forma môže byť často zmätočná.
performance je zaujímavá práve svojim mnohorakým jazykom a stáva sa prostriedkom komunikácie umelcov s rôznorodými pozadiami i vzdelaním. práve pre jej schopnosť komunikovať v rôznych symbolických rovinách sa skúsime na tento fenomén pozrieť z perspektív tvorcov akcentujúcich rôzne jazyky performatívneho prejavu. prednášky budú vedené priamo umelcami, ktorí samotnou performatívnou formou prednášky divákovi sprostredkujú vhľad do toho najaktuálnejšieho diania, bez snahy o akademický odstup alebo nezaujatý postoj.
čo to vlastne tá performance je? na čo odkazuje? z čoho vychádza? ako rozpoznať dobrú a zlú perfomance?
cieľom prednášok je oboznámiť divákov so záujmom o performatívne polohy v umení s históriou, kontextami, východiskami a formami performance tak, aby z nej dokázali vyťažiť maximálny pôžitok i intelektuálne podnety. 

performance a zvuk - samčo, brat dážďoviek / samuel szabó / košice 1988 / bez bydliska / tvorca na voľnej nohe - koncerty, divadlo, prednášky, video, publicistika / tématické zameranie: ľudské kulty a fanatizmus, hlbiny internetu, umelá neinteligencia, bizár z reálneho života, uvoľnené sebavyjadrenie, konštrukcia alternatívnej reality.

Súčastou Projektu Batyskaf 2018, ktorý podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

Názov prímateľa
Gegangere

Celkový rozpočet:
26 940,00 €

Výška podpory:
25 000,00 €