Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12

Krátky opis
Suvenír je performance s interdisciplinárnym presahom viacerých disciplín (tanec, hudba, literatúra, vizuálne umenie, architektúra...) Účinkujú: za architektúru Eva Andrášová za kresbu Mária Čorejová za tanec a choreografiu Tomáš Danielis za umelecký aranžment Zuzana Novotová Godálová za literatúru Zuzana Husárová za hudbu Ľubomír Panák za multimédiá Jakub Pišek
Fotogaléria
Názov podujatia
Suvenír Tour (Košice, Trnava, Praha, Kyjev)

Miesto konania / kraj
Topoľčany / Topoľčany

Termín konania
19.11.2018 - 01.11.2018

Popis projektu


SUVENÍR je novou formou štúdie, rešeršu a prezentácie interdisciplinárneho diela, ktorá sa nechce brať príliš vážne. Suvenír je čosi, čo si človek odniekiaľ prinesie alebo od niekoho dostane. Vybraní umelci zastupujúci rôzne formy umenia (výtvarné umenie, literatúra, architektúra, tanec, sound art, multimédia) sa stretli, pracovali a zbierali svoje suveníry na rôznych miestach na Slovensku. Popri reflexii samotných miest tak dostali možnosť prisvojiť si niečo z disciplín ostatných umelcov alebo formu ako sa prezentovať publiku. Cieľom bolo pracovať ako jednotné skupinové ego v spoločnej rovnováhe médií. Zúčastnení umelci mali príležitosť konfrontovať seba samých a svoju tvorbu v dialógu s inými formami umenia. Skupina dospela k improvizovanému dielu okolo inscenovaných prvkov solídnej konštrukcie.


Projekt ideovo vychádza z multimediálneho projektu SOUVENIR britského umelca Alastaira Mc’Neilla, ktorého Nástupište 1-12 prizvalo k realizácii ako umeleckého riaditeľa v počiatočnej fáze projektu. Hoci Suvenír slovenských umelcov priznáva svoju inšpiráciu pôvodným dielom z Veľkej Británie, v ich podaní dostáva úplne nový obsah ako aj novú experimentálnu formu. 

SUVENÍR( predstavenie 50min)

Tabačka, Košice 19.10.2018, 19:00
https://www.facebook.com/events/759236954413061/?acontext=%7B%22source%22%3A22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=22&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22timeline%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARAJiLnreTMSs892dZgye4PC-s11mvUnKuxvFGqSxv-P9vfBwwnXkW1_iZrgprbSopvm1gix6luMH94D&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAKFr-Exuv-1HWB4qUwKXRGPw94hD5i-DdnARf-YMAQ89guwjpK9ltY-hxsGkBcfyhfCU0Au9FvvYV8AlgkjkV5zfANmTwIgy-7HzscMIy5bNVTfcJUsXtK0L4Qx4HJEuYFOOdEev5BqPijVBu9nRViua1tBD_B8CyaG0CI6LFLpu_eomQtog" data-hovercard="/ajax/hovercard/event.php?id=759236954413061&extragetparams=%7B%22source%22%3A22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%2C%22__tn__%22%3A%22%2CdK-R-R%22%2C%22eid%22%3A%22ARAJiLnreTMSs892dZgye4PC-s11mvUnKuxvFGqSxv-P9vfBwwnXkW1_iZrgprbSopvm1gix6luMH94D%22%2C%22fref%22%3A%22mentions%22%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: inherit;">https://www.facebook.com/events/759236954413061/?acontext=%7B%22source%22%3A22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=22&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22timeline%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARAJiLnreTMSs892dZgye4PC-s11mvUnKuxvFGqSxv-P9vfBwwnXkW1_iZrgprbSopvm1gix6luMH94D&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAKFr-Exuv-1HWB4qUwKXRGPw94hD5i-DdnARf-YMAQ89guwjpK9ltY-hxsGkBcfyhfCU0Au9FvvYV8AlgkjkV5zfANmTwIgy-7HzscMIy5bNVTfcJUsXtK0L4Qx4HJEuYFOOdEev5BqPijVBu9nRViua1tBD_B8CyaG0CI6LFLpu_eomQtog" class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;">

Malý Berlín, Trnava 20.10.2018 19:00
https://www.facebook.com/events/759236954413061/?acontext=%7B%22source%22%3A22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=22&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22timeline%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARAJiLnreTMSs892dZgye4PC-s11mvUnKuxvFGqSxv-P9vfBwwnXkW1_iZrgprbSopvm1gix6luMH94D&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAKFr-Exuv-1HWB4qUwKXRGPw94hD5i-DdnARf-YMAQ89guwjpK9ltY-hxsGkBcfyhfCU0Au9FvvYV8AlgkjkV5zfANmTwIgy-7HzscMIy5bNVTfcJUsXtK0L4Qx4HJEuYFOOdEev5BqPijVBu9nRViua1tBD_B8CyaG0CI6LFLpu_eomQtog" data-hovercard="/ajax/hovercard/event.php?id=722197898120684&extragetparams=%7B%22source%22%3A22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%2C%22__tn__%22%3A%22%2CdK-R-R%22%2C%22eid%22%3A%22ARBPzi39joe_fZsEbyqKFqkM0YUHye4WM8GwtZpDlzw1rBggsjUcFQQGJQVHbvVQlR5XAp2FlFhCtVYI%22%2C%22fref%22%3A%22mentions%22%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: inherit;">https://www.facebook.com/events/759236954413061/?acontext=%7B%22source%22%3A22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=22&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22timeline%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARAJiLnreTMSs892dZgye4PC-s11mvUnKuxvFGqSxv-P9vfBwwnXkW1_iZrgprbSopvm1gix6luMH94D&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAKFr-Exuv-1HWB4qUwKXRGPw94hD5i-DdnARf-YMAQ89guwjpK9ltY-hxsGkBcfyhfCU0Au9FvvYV8AlgkjkV5zfANmTwIgy-7HzscMIy5bNVTfcJUsXtK0L4Qx4HJEuYFOOdEev5BqPijVBu9nRViua1tBD_B8CyaG0CI6LFLpu_eomQtog" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px; font-family: inherit;">Studio Alta, Praha 27.10.2018 o 19:00
https://www.facebook.com/events/759236954413061/?acontext=%7B%22source%22%3A22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=22&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22timeline%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARAJiLnreTMSs892dZgye4PC-s11mvUnKuxvFGqSxv-P9vfBwwnXkW1_iZrgprbSopvm1gix6luMH94D&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAKFr-Exuv-1HWB4qUwKXRGPw94hD5i-DdnARf-YMAQ89guwjpK9ltY-hxsGkBcfyhfCU0Au9FvvYV8AlgkjkV5zfANmTwIgy-7HzscMIy5bNVTfcJUsXtK0L4Qx4HJEuYFOOdEev5BqPijVBu9nRViua1tBD_B8CyaG0CI6LFLpu_eomQtog" data-hovercard="/ajax/hovercard/event.php?id=122305691973193&extragetparams=%7B%22source%22%3A22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%2C%22__tn__%22%3A%22%2CdK-R-R%22%2C%22eid%22%3A%22ARBNi39JNcmkIEd7X9Ba-qAiVgHcifhOf00GWDQzNgtisgOjDUwXWFDe0V2o5XbJyelcl9rSOoEEwHvC%22%2C%22fref%22%3A%22mentions%22%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: inherit;">https://www.facebook.com/events/759236954413061/?acontext=%7B%22source%22%3A22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=22&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22timeline%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARAJiLnreTMSs892dZgye4PC-s11mvUnKuxvFGqSxv-P9vfBwwnXkW1_iZrgprbSopvm1gix6luMH94D&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAKFr-Exuv-1HWB4qUwKXRGPw94hD5i-DdnARf-YMAQ89guwjpK9ltY-hxsGkBcfyhfCU0Au9FvvYV8AlgkjkV5zfANmTwIgy-7HzscMIy5bNVTfcJUsXtK0L4Qx4HJEuYFOOdEev5BqPijVBu9nRViua1tBD_B8CyaG0CI6LFLpu_eomQtog" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px; font-family: inherit;">IZOLYATSIA, Kyiv 1.11.2018 19:30
https://www.facebook.com/events/759236954413061/?acontext=%7B%22source%22%3A22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=22&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22timeline%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARAJiLnreTMSs892dZgye4PC-s11mvUnKuxvFGqSxv-P9vfBwwnXkW1_iZrgprbSopvm1gix6luMH94D&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAKFr-Exuv-1HWB4qUwKXRGPw94hD5i-DdnARf-YMAQ89guwjpK9ltY-hxsGkBcfyhfCU0Au9FvvYV8AlgkjkV5zfANmTwIgy-7HzscMIy5bNVTfcJUsXtK0L4Qx4HJEuYFOOdEev5BqPijVBu9nRViua1tBD_B8CyaG0CI6LFLpu_eomQtog" data-hovercard="/ajax/hovercard/event.php?id=274692523252491&extragetparams=%7B%22source%22%3A22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%2C%22__tn__%22%3A%22%2CdK-R-R%22%2C%22eid%22%3A%22ARC6X6BJw3B0EI9A1fpgMeAlYhGBDJlu7nh0DDvpsUXZdOrWQC54h_Z8jVT150OefClxoRSHCxGcjWo-%22%2C%22fref%22%3A%22mentions%22%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: inherit;">https://www.facebook.com/events/759236954413061/?acontext=%7B%22source%22%3A22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=22&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22timeline%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARAJiLnreTMSs892dZgye4PC-s11mvUnKuxvFGqSxv-P9vfBwwnXkW1_iZrgprbSopvm1gix6luMH94D&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAKFr-Exuv-1HWB4qUwKXRGPw94hD5i-DdnARf-YMAQ89guwjpK9ltY-hxsGkBcfyhfCU0Au9FvvYV8AlgkjkV5zfANmTwIgy-7HzscMIy5bNVTfcJUsXtK0L4Qx4HJEuYFOOdEev5BqPijVBu9nRViua1tBD_B8CyaG0CI6LFLpu_eomQtog"

Názov prímateľa
Nástupište 1-12

Celkový rozpočet:
60 000,00 €

Výška podpory:
48 000,00 €