Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Mičinský pitvor 2018

Krátky opis
Festival Mičinský pitvor prináša atmosféru snového sveta, zotrené hranice medzi „skutočným“ a predstavou, chimérou. Opierame sa o tému Nového cirkusu, ktorá sa dotýka ako u nás v regióne známeho konceptu tradičnej jarmočnej atmosféry (blízky jednej cieľovej skupine), tak vysoko kvalitného, aktuálneho, stále progresívneho, multižánrového umenia (atraktívne pre ostatné dve cieľové skupiny).
Fotogaléria
Názov podujatia
Mičinský pitvor

Miesto konania / kraj
Horná Mičiná / Banská Bystrica

Termín konania
15.06.2018 - 17.06.2018

Popis projektu

Festival Mičinský pitvor prináša atmosféru snového sveta, zotrené hranice medzi „skutočným“ a predstavou, chimérou. Opierame sa o tému Nového cirkusu, ktorá sa dotýka ako u nás v regióne známeho konceptu tradičnej jarmočnej atmosféry (blízky jednej cieľovej skupine), tak vysoko kvalitného, aktuálneho, stále progresívneho, multižánrového umenia (atraktívne pre ostatné dve cieľové skupiny).. Festival vnímame ako samostatné a svojbytné dielo, ktoré má samo o sebe umeleckú hodnotu a je neprenositeľné do iného priestoru a iného času. Vytvárame kreatívny priestor nielen pre prezentáciu tvorby, ale aj pre učenie sa novým zručnostiam prostredníctvom komplexného zážitku, aký by podľa nás festivalový projekt mal priniesť. V priebehu príprav vedieme dobrovoľníkov z radov študentov umenia (konzervatórium BB a Akadémia umení) k príprave vlastných produkcií v rámci sprievodného programu.Dramaturgická koncepcia festivalu sa od začiatku úvah opiera o umelecký vkus tvorivého tímu okolo organizátorky Zuzany Kohútovej, o aktuálnosť fenoménu Nového cirkusu , ktorý sa aj v medzinárodnom meradle stále dynamicky rozvíja, a napokon o komunikačný potenciál voči divákom s minimom bariér porozumenia. 

Názov prímateľa
Umenie na Hornej

Celkový rozpočet:
18 420,00 €

Výška podpory:
15 000,00 €