Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Evanjeliá, z gréčtiny preložil Ján Lajčiak - vydanie knihy

Krátky opis
Vydanie rukopisu prekladu evanjelií z gréckeho originálu do slovenčiny slovenského vedomca Jána Lajčiaka pri príležitosti 100. výročia jeho smrti (28. október 1918) poslúži vedcom, študentom aj ďalším záujemcom z oblasti teológie a lingvistiky. Súčasťou knihy sú historické a teologické štúdie k prekladu od spisovateľa Antona Baláža, doc. Františka Ábela a Mgr. Rastislava Stančeka.
Fotogaléria
Názov podujatia
Evanjeliá, z gréčtiny preložil Ján Lajčiak - prezentácia knihy

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
18.10.2018

Popis projektu

28. októbra 2018 si pripomenieme 100. výročie smrti Jána Lajčiaka v chudobnej fare vo Vyšnej Boci, významnej osobnosti slovenskej kultúry, doktora filozofie Lipskej univerzity (dizertácia Plurálové a duálne koncovky v semitských menách, 1902), doktora teológie Univerzity Sorbonne v Paríži (za dizertáciu Ezechiel, jeho osobnosť a učenie, 1905 koncipovanú na pozadí širších spoločensko-dobových a kultúrnych analýz starého Izraela), Okrem vedeckých vedomostí z teológie a filológie mal vedecké znalosti z latinčiny, gréčtiny a hebrejčiny a okrem slovenčiny vedel ešte maďarsky, nemecky, francúzsky, anglicky, taliansky a učil sa mnohé orientálne staré i nové jazyky. Napísal tiež cigánsku gramatiku. Začiatkom 20. storočia, v čase silnej maďarizácie aj na poli cirkvi sa mladý slovenský vedomec (tak ho nazval Štefan Krčméry) pustil do prekladu evanjelií novej zmluvy. O tom, že Lajčiak pracoval na preklade evanjelií už v roku 1904, svedčí list Miloša Ruppeldta adresovaný Lajčiakovi: „Veď už teraz sa presláviš s tým neslýchaným dielom, že preložíš Nový Zákon z pôvodiny do našej krásnej reči. Stoletá Ťa budú spomínať ako najväčších herosov literatúry a umenia.“ Predpoklad sa hneď nevyplnil, Lajčiaka ako vynikajúceho prekladateľa evanjelií spomíname viac ako po sto rokoch. A cítili sme  povinnosť vydať toto jedinečné dielo v Lajčiakovom originálnom rukopise, spolu s historickými a teologickými štúdiami k prekladu od spisovateľa Antona Baláža („objaviteľa“ Lajčiakovho rukopisu, autora románu o Lajčiakovi Prehovor, Ezechiel), doc. Františka Ábela (vedúceho Novozmluvnej katedry EBF UK) a Mgr. Rastislava Stančeka (skúmateľa Lajčiakovho diela). Knižnú grafiku v historizujúcom vzhľade pripravil známy grafický dizajnér a typograf Peter Ďurík.
Prezentácia knihy bude 18. októbra 2018 o 17.00 hod. v Pálffyho paláci na Zámovckej ulici v Bratislave. 

Názov prímateľa
Občianske združenie Spolok Martina Rázusa

Celkový rozpočet:
13 800,00 €

Výška podpory:
4 500,00 €