Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Živé múzeum VI.- Tradičné remeslo valchárov a súkenníkov na Gemeri Plstenie a splsťovanie

Krátky opis
Galéria Baníckeho múzea v Rožňave organizuje odborno-vzdelávací interaktívny seminár, ktorý je zameraný na tému tradičného valchárstva a súkenníctva na Gemeri – plstenie a splsťovanie. Účastníkmi seminára môžu byť pedagógovia materských a základných škôl, záujemcovia z kultúrnych inštitúcií a remeselníckych združení. Jeho cieľom je vzdelávať pedagógov a vedúcich remeselníckych dielní v oblasti histórie týchto remesiel ako aj praktického využitia ich odkazu a zručnosti v súčasnosti.
Fotogaléria
Názov podujatia
Odborné vzdelávanie pedagógov a zastupiteľov zo školských, kultúrno-vzdelávacích a sociálnych inštitúcií - 3

Miesto konania / kraj
Rožňava / Rožňava

Termín konania
30.10.2017

Popis projektu

Tradičné remeslo valchárstvo a súkenníctvo zastávalo v Rožňave a na samotnom Gemeri v minulosti významné miesto. V rámci tohtoročného projektu Živé múzeum VI. pre pedagógov materských a základných škôl a pre zastupiteľov kultúrnych a sociálnych zariadení ponúkneme v Baníckom múzeu v Rožňave ukážky výrobkov z vlny v interaktívnej tvorivej miestnosti, odbornú prednášku o tradícii plstenia ako aj samotnú prácu s daným materiálom. 

             V súvislosti  s realizáciou projektu Živé múzeum VI.- Tradičné remeslo valchárov a súkenníkov na Gemeri - plstenie a splsťovanie Banícke múzeum v Rožňave organizuje odborno-vzdelávaciu aktivitu na tému tradičného valchárstva a súkenníctva, ktorá sa uskutoční dňa 30. októbra 2017 o 8:00 hod. v priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave, Nám. baníkov 25.


PROGRAM:

1. Prezentácia účastníkov (8:00 hod. – 8:30 hod.).

2. Otvorenie odborno-vzdelávacieho dňa (8:30 – 8:45 hod.)

3. TEORETICKÁ ČASŤ (8:45 – 9:45 hod.):

            A.) Mgr. Dóra Egyházi – História a súčasnosť spracovania ovčej vlny (prednáška)

            B.) Prehliadka výstavy zbierkových predmetov súvisiacich so spracovaním ovčej vlny z fondov Baníckeho múzea v Rožňave a výrobkov z plste od Dóry Egyházi a Istvána Vidáka

4. PRAKTICKÁ ČASŤ  (9:45 – 12:30 hod.)

            A.) Ukážka plstenia

            B.) Tvorivá dielňa - plstenie

5. Diskusia

6. Záver


Názov prímateľa
Banícke múzeum v Rožňave

Celkový rozpočet:
3 760,00 €

Výška podpory:
3 500,00 €