Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Prezentácia umenia a dizajnu v zahraničných inštitúciách vs na Slovensku

Krátky opis
Cieľom medzinárodnej mobility bolo zozbieranie informácií a porovnanie prezentácie diel v najvýznamnejších galérií na svete vs. na Slovensku. Stretnutie s kurátormi a vedúcimi osobami prispelo k zisteniu prístupov a možností prezentácie diel prostredníctvom moderných technológií a zvýšení návštevnosti a záujmu o umenie a dizajn.
Fotogaléria
Názov podujatia
Prezentácia umenia a dizajnu v zahraničných inštitúciách vs na Slovensku

Miesto konania
Holandsko

Termín konania
22.09.2016 - 25.09.2016

Popis projektu

Riešiteľka projektu absolvovala medzinárodnú mobilitu, ktorá zahŕňala návštevy v najvýznamnejších svetových múzeách a galériách. Tieto osobné  návštevy prispeli k porovnaniu prístupov prezentácie umenia a dizajnu vo svete vs. na Slovensku. Samotné stretnutia s kurátormi a riešiteľmi výstav ako aj chodu inštitúcií napomohli k aktuálnym riešeným otázkam návštevnosti, trendom v prezentačných činnostiach a zvýšením záujmu o umenie a dizajn.
Osobne boli navštívené inštitúcie Stedelijk Museum Amsterdam, Rijksmuseum, Van Gogh Museum and Virtue. Zistenie prístupov a možností vystavovania významne prispeli k výskumu dizertačnej práci, ktorá bola úspešne obhájená v na Fakulte architektúry STU v Bratislave v roku 2018. Čiastkové výstupy medzinárodnej mobility boli prezentované na štátnej skúške, doktorandských konferenciách, aplikované do výučby predmetu Výtvarné dielo v architektúre.

Názov prímateľa
Paulína Ebringerová, ArtD.

Celkový rozpočet:
1 800,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €