Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Prezentácia umenia a dizajnu v zahraničných inštitúciách vs na Slovensku

Krátky opis
Cieľom medzinárodnej mobility bolo zozbieranie informácií a porovnanie prezentácie diel v najvýznamnejších galérií na svete vs. na Slovensku. Stretnutie s kurátormi a vedúcimi osobami prispelo k zisteniu prístupov a možností prezentácie diel prostredníctvom moderných technológií a zvýšení návštevnosti a záujmu o umenie a dizajn.
Fotogaléria
Názov podujatia
Prezentácia umenia a dizajnu v zahraničných inštitúciách vs na Slovensku

Miesto konania
Spojené štáty americké

Termín konania
29.08.2016 - 07.09.2016

Popis projektu

Riešiteľka projektu absolvovala medzinárodnú mobilitu, ktorá zahŕňala návštevy v najvýznamnejších svetových múzeách a galériách. Tieto osobné  návštevy prispeli k porovnaniu prístupov prezentácie umenia a dizajnu vo svete vs. na Slovensku. Samotné stretnutia s kurátormi a riešiteľmi výstav ako aj chodu inštitúcií napomohli k aktuálnym riešeným otázkam návštevnosti, trendom v prezentačných činnostiach a zvýšením záujmu o umenie a dizajn.
Osobne boli navštívené inštitúcie Metropolitan Museum of Art (MET, MET Classes), Museum of Modern Art MOMA, Museum of Chinese in America  MOCA, Bard Graduate Center, Museum of Arts and Design. Zistenie prístupov a možností vystavovania významne prispeli k výskumu dizertačnej práci, ktorá bola úspešne obhájená v na Fakulte architektúry STU v Bratislave v roku 2018. Čiastkové výstupy medzinárodnej mobility boli prezentované na štátnej skúške, doktorandských konferenciách, aplikované do výučby predmetu Výtvarné dielo v architektúre a publikované vo vedeckom periodiku ALFA, 21/2016, ISSN 1135-2679.

Názov prímateľa
Paulína Ebringerová, ArtD.

Celkový rozpočet:
1 800,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €