Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Spôsoby interpretácie komornej hudby pre drevené dychové nástroje od dua po komorný orchester.

Krátky opis
Cieľom vzdelávacej aktivity pod názvom Spôsoby interpretácie komornej hudby pre drevené dychové nástroje od malého komorného združenia až po komorný orchester, je ponúknuť aktívnym, ale aj pasívnym záujemcom možnosť bližšieho oboznámenie sa s problematikou interpretácie komornej hry. Interpretácia na drevených dychových nástrojoch má svoje špecifiká a preto sa hlavní organizátori rozhodli zamerať na túto oblasť nástrojov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Koncert orchestra Camerata Novisoliensis a jeho sólistov

Miesto konania / kraj
Banská Bystrica / Banská Bystrica

Termín konania
09.10.2018 - 30.10.2018

Popis projektu

Dramaturgia workshopu a záverečného koncertu vychádza z personálnych nástrojových možností FMU AU. Názov projektu  ,,Spôsoby interpretácie komornej hudby pre drevené dychové nástroje od dua po komorný orchester" si vyžaduje aj účasť orchestra. Na príprave koncertu sa bude aktívne podieľať  orchester FMU AU, Camerata Novisoliensis. Cieľom projektu je zapojiť čo najvyšší počet aktívnych frekventantov, preto bola dramaturgia zvolená tak, aby mohli byť zúčastnení všetci záujemcovia. Program workshopu a záverečného koncertného vystúpenia --

G.Ph.Telemann: Tafelmusik d mol (3 fl., vcl.)                                                                                                                                                                                              E.Bozza Trio (fl., ob., cl.)                                                                                                                                                                                                                          G.Ligeti: Bagately (fl., ob., cl., fg., cor.)                                                                                                                                                                                          Ch.Gounod: Petite sinfonie (fl., 2 ob., 2 cl., 2 fg., 2 cor.)                                                                                                                                                                M.Brauer: Suite PAN (2 fl., 2 ob., 2cl., 2fg., 2cor., cbs)                                                                                                                                                                      G.Rossini: Il Barbiere di Siviglia, sinfonia                                                                                                                                                                                                      W.A.Mozart: Sinfonia Concertante for Winds  Es - dur, KV 297b (ob., cl., fg., cor.)

V snahe ponúknuť čo najvyššiu kvalitu vzdelávacích interpretačných aktivít, bol pozvaný zahraničný lektor, dlhoročný sólo klarinetista Komorní filharmonie Pardubice Jiří Šlégl, vyhľadávaný komorný hráč rôznych komorných zoskupení. Hlavným garantom je dirigent doc. Pavol Tužinský ArtD. Interpretačná príprava koncertu bude priebežna a začne 9.októbra. Samotný workshop so všetkými účastníkmi bude od 25.októbra a vyvrcholí koncertom na Radnici mesta Banská Bystrica 28.10. o 19 hod. 

Názov prímateľa
Akadémia umení v Banskej Bystrici

Celkový rozpočet:
2 131,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €