Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

SLOVENSKÉ KORTYNY 2018

Krátky opis
Zámerom festivalu SLOVENSKE KORTYNY 2018 je sprístupniť profesionálne divadelné umenie. Nadväzuje na predchádzajúce, ktoré sa stretli s veľkým záujmom divákov a samosprávy miest Revúcej, Tisovca a Hnúšte. Tento ročník venujeme udalostiam, ktoré si v roku 2018 pripomíname. Výročia nám pripomínajú predovšetkým cenu slobody a ustavičnú potrebu ju brániť a znovu ju potvrdzovať. Vzniká tu aj priestor pre zaujímavý workshop o divadle a literatúre, na ktorý chceme nadviazať - projektové aktivity.
Fotogaléria
Názov podujatia
SLOVENSKÉ KORTYNY 2018

Miesto konania / kraj
Revúca / Revúca

Termín konania
16.10.2018 - 30.10.2018

Popis projektu

Dramaturgia festivalu po dohode s organizátorom a producentom navrhli tento ročník venovať významným okrúhlym výročiam. Chceme naplniť náš dlhodobý zámer, že festival nemá len „dovážať“ hotové inscenácie, ale jeho poslaním je aj tvorba nových. Tento ročník  venujeme niekoľkým udalostiam, ktoré si v roku 2018 pripomíname - 100. výročiu skončenia 1. svetovej vojny, vzniku Československa a 50. výročiu okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Výročia nám pripomínajú predovšetkým cenu slobody, či už národnej, politickej alebo osobnej a ustavičnú potrebu ju brániť a znovu ju potvrdzovať. Tejto myšlienke sme podriadili celý koncept festivalu v roku 2018.

SLOVENSKÉ KORTYNY 2018 – ponuka atypického tematického profesionálneho divadelného projektu formou
festivalu. Festivalu ako fenoménu podpory ochotníckeho a profesionálneho divadla. Ponuka je umiestnená do lokality s
bohatou ochotníckou divadelnou minulosťou a nadväzuje na myšlienku Pavla Dobšinského, ktorý sa už v roku 1851 snažil
založiť v tejto oblasti „premiestňovacie divadlo“ pre mestá Revúca, Tisovec.

Inscenácia Divadla Astorka-Korzo ´90 „Na koho to slovo padne“ divadelná predloha Gábora Gorgeyho,

Inscenácia SND „Nepolepšený svätec“ Ľubomíra Feldek v režií Kamil Žiška

Inscenácia Spolek sešlých Praha "Commedia dell´arte aneb konec šejkú v Čechách"

Názov prímateľa
RECORD, s.r.o.

Celkový rozpočet:
13 235,00 €

Výška podpory:
12 000,00 €