Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Reprízy inscenácií divadla NOMANTINELS a workshopy angažovaného divadla

Krátky opis
prispieť k pozitívnemu zviditeľňovaniu LGBTI ľudí a tolerancie rôznych menšín v spoločnosti
Fotogaléria
Názov podujatia
Workshopy angažovaného divadla

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
06.10.2018 - 07.10.2018

Popis projektu

Pozývame vás na ďalšie workshopy angažovaného divadla, ktoré zobrazuje a prináša problémy menšín so zameraním na LGBTI ľudí. Uskutočnia sa 6. a 7.10. v priestoroch Post Bellum na Pražskej ulici. 
Na workshopoch budeme riešiť tvorba vlastný angažovaných textov a konceptov s témami, ktoré vás v tejto oblasti zaujímajú. Budeme pracovať s textom a improvizovať na zadané dramatické situácie. 
Ak ste tvorivé typy a chcete sa pridať k našim workshopom, prihláste sa na info@nomantinels.sk do 4.10. 2018 a napíšte pár slov o sebe a prečo sa chcete zúčastniť na workshope. 
Teší sa na Vás lektorka Sandra Polovková a lektor Andrej Kuruc a naša hosťka PhDr. Elena Knopová, PhD. Riaditeľka Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV, ktorá sa podelí o svoje pohľady na angažované divadlo. 
Workshopy organizuje divadlo Nomantinels, ktoré má skúsenosti s realizáciou inscenácií a kultúrnych aktivít na tému diskriminácie, práv LGBTI ľudí, rodovej rovnosti a tiež každoročne pripravuje divadelný festival Drama Queer. Viac informácií nájdete na https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nomantinels.sk%2F&h=AT3Z1OBnIgPkzVKotRZDNPsREHkXkPNIjuJEezDhhmcPrsk9FBAXIrkWaQlERIo4UtRYCxXUXUhkm7G94uf0wVlRECC4gAe725wIzeawYA5FYlZZvj6O4xizbZyJ0TfnZTi8RWTBMPsfqxcysw" rel="nofollow noopener" data-lynx-mode="hover" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">www.nomantinels.skhttps://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nomantinels.sk%2F&h=AT3Z1OBnIgPkzVKotRZDNPsREHkXkPNIjuJEezDhhmcPrsk9FBAXIrkWaQlERIo4UtRYCxXUXUhkm7G94uf0wVlRECC4gAe725wIzeawYA5FYlZZvj6O4xizbZyJ0TfnZTi8RWTBMPsfqxcysw" rel="nofollow noopener" data-lynx-mode="hover" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nomantinels.sk%2F&h=AT3Z1OBnIgPkzVKotRZDNPsREHkXkPNIjuJEezDhhmcPrsk9FBAXIrkWaQlERIo4UtRYCxXUXUhkm7G94uf0wVlRECC4gAe725wIzeawYA5FYlZZvj6O4xizbZyJ0TfnZTi8RWTBMPsfqxcysw" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">www.qys.skhttps://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nomantinels.sk%2F&h=AT3Z1OBnIgPkzVKotRZDNPsREHkXkPNIjuJEezDhhmcPrsk9FBAXIrkWaQlERIo4UtRYCxXUXUhkm7G94uf0wVlRECC4gAe725wIzeawYA5FYlZZvj6O4xizbZyJ0TfnZTi8RWTBMPsfqxcysw" rel="nofollow noopener" data-lynx-mode="hover" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">www.duhovyrok.sk.
Workshopy z verejných zdrojov podporil https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nomantinels.sk%2F&h=AT3Z1OBnIgPkzVKotRZDNPsREHkXkPNIjuJEezDhhmcPrsk9FBAXIrkWaQlERIo4UtRYCxXUXUhkm7G94uf0wVlRECC4gAe725wIzeawYA5FYlZZvj6O4xizbZyJ0TfnZTi8RWTBMPsfqxcysw" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Fond na podporu umenia

Event: https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nomantinels.sk%2F&h=AT3Z1OBnIgPkzVKotRZDNPsREHkXkPNIjuJEezDhhmcPrsk9FBAXIrkWaQlERIo4UtRYCxXUXUhkm7G94uf0wVlRECC4gAe725wIzeawYA5FYlZZvj6O4xizbZyJ0TfnZTi8RWTBMPsfqxcysw"

Názov prímateľa
NOMANTINELS

Celkový rozpočet:
15 080,00 €

Výška podpory:
14 000,00 €