Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

TVORBA HUDOBNÝCH DIEL A ICH PREZENTÁCIA

Krátky opis
KONCERT KAMERALNY - KOŚCIÓŁ PW. ŚW. KATARZYNY, ul. Augustiańska 7, KRAKOW IV. ročník Krakovského akordeónového festivalu
Fotogaléria
Názov podujatia
Svetová premiéra skladby Petra Machajdíka s názvom Jeszcze chwila ...

Miesto konania
Poľsko

Termín konania
11.10.2018

Popis projektu

Skladba Jeszcze chwila ... bola inšpirovaná poéziou Wisławy Szymborskiej, charakteristickej  jedinečnou lyrikou s hlbokou intelektuálnou reflexiou, obsahujúcou často zreteľný filozofický podtext. Tvorba Wisławy Szymborskiej akcentuje precíznosť slova, lapidárnosť, časté používanie irónie, paradoxu, posmechu alebo žartovného odstupu pre vyjadrenie hlbokých obsahov.

Interprétmi premiéry skladby Jeszcze chwila ... budú Alena Budzinňáková-Palus & Grzegorz Palus (Duo Accosphere).

Názov prímateľa
Peter Machajdík

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
5 472,00 €