Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Knižnica - brána do sveta kníh

Krátky opis
Implementáciu podporeného projektu: 5.1.3 Akvizícia knižníc sme rozložili na tri etapy. Prvú sme realizovali v mesiaci september. Nakúpili sme 145 KJ rôzneho zamerania. Ďalšie dve etapy budeme realizovať v mesiacoch november 2018 – apríl 2019.
Fotogaléria
Názov podujatia
Akvizícia

Miesto konania / kraj
Hnúšťa / Rimavská Sobota

Termín konania
01.08.2018 - 30.04.2019

Popis projektu

Hlavným zámerom projektu je obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva prostredníctvom akvizičnej činnosti knižnice so zreteľom na územný dosah jej pôsobnosti a to nákupom knižničného fondu.

Implementáciu podporeného projektu: 5.1.3 Akvizícia knižníc sme rozložili na tri etapy. Prvú sme realizovali v mesiaci september. Nakúpili sme 145 KJ rôzneho zamerania. Ďalšie dve etapy budeme realizovať v mesiacoch november 2018 – apríl 2019. 

Názov prímateľa
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti

Celkový rozpočet:
2 750,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €