Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Teoretické analýzy v tanečnom umení 2017 (jeseň)

Krátky opis
Cieľom je organizovať sériu vzdelávacích seminárov pri CV HTS VŠMU v spolupráci s KTT (nad rámec vyučovacej povinnosti) a vytvoriť príležitosti pre študentov, doktorandov a pedagógov KTT VŠMU v Bratislave s dosahom pre celé Slovensko spoznávať princípy a spôsoby hodnotenia tanečných diel a umeleckého procesu z umeno-vedného pohľadu. Prispieť tak k výchove budúcich tanečných recenzentov, kritikov pod vedením zahraničných osobností.
Fotogaléria
Názov podujatia
Analýzy Balanchinovej techniky a repertoáru

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
17.10.2017 - 20.10.2017

Popis projektu

Projekt je koncipovaný pre študentov v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu, (ako aj mladých pedagógov) KTT HF VŠMU umeleckého a interpretačného zamerania, ako príležitosť osvojiť si analýzy umelecko-vedeckého bádania a získať skúsenosť v ňom. Je iniciovaný Centrom výskumu HTF VŠMU, v ktorom iba od 17. januára 2011 bola vytvorená pracovná pozícia pre výskum zameraný na oblasť tanečného umenia. Najvýznamnejším cieľom pre siedmy ročník je pokračovať v edukačných workshopoch, ktoré na pôde VŠMU výborne zarezonovali. Prizývame osobnosti pôsobiace v pedagogickom, umeleckom a zároveň vedeckom procese v zahraničí, ktoré vytvárajú skvelú medzinárodnú väzbu a prinášajú odborné vedomosti, ktoré nie je možné získať v slovenskom prostredí. Prostredníctvom power - pointových teoretických prednášok, DVD projekcií a umeleckej repertoárovej praxe umožňuje spoznať teoretické aspekty skúmania tanečnej tvorby vo všeobecnosti, so zaostreným pohľadom na aspekty teoretického hodnotenia. Zámerom seminára je doviesť účastníkov k formulovaniu osobného odborného stanoviska a napísať textový útvar. Záujmom je venovať pozornosť všeobecným znakom výskumu v tanečnej oblasti, ako aj úzko špecifickým znakom tvorby. Pre siedmy ročník seminárov sme zvolili modelový rozbor diel svetového tanečného umenia 20. a 21. storočia –viacerých tanečných druhov a štýlov: od džezového tanca, až po súčasnú techniku, Klasický tanec či folklórneho tanca a ich modifikácie u príbuzných národností, najmä v repertoárovom registri aktuálnych svetových choreografií. Projekt chce umožniť účastníkom okrem spoznania parametrov umeno-vedného výskumu v tanečnom umení v zahraničí a na Slovensku, naučiť ich s nimi pracovať výstižne, presne a jednoznačne. Tým si kladie za úlohu čiastočne vyplniť a (v budúcnosti vypĺňať) medzeru chýbajúcich tanečných kritikov a recenzentov z oblasti tanečného umenia študijného zamerania. 

Názov prímateľa
Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Celkový rozpočet:
8 750,00 €

Výška podpory:
8 000,00 €