Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

O hudbe inak

Krátky opis
Cyklus popularizačných prednášok, ktorý povedie PETER KATINA. Prezentovanie hudobných obsahov bude sprostredkované cez neštandardné, často nehudobné témy či uhly pohľadov na hudbu. Viaceré tematické východiská budú prameniť z bežných životných reálií, čím upozornia na skutočnosť, že hudba samotná nie je izolovaná, je plnohodnotnou súčasťou ľudského sveta.
Fotogaléria
Názov podujatia
Hudobná predpoveď počasia

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
03.10.2018

Popis projektu

Pôjde o odľahčené a miestami polovážne rozprávanie o meteorologických fenoménoch, prírodných javoch, obdobiach a počasí v hudbe a o tom, ako sa prejavujú v názvosloví, forme a obsahu v známych i menej frekventovaných dielach klasickej hudby, jazzu i iných žánrov. Budeme sa pomyselne pohybovať po multižánrovej časovej a geografickej osi od dobovej hudby, cez tradičné diela velikánov klasiky až po moderný škandinávsky jazz a alternatívne hudobné projekty súčasnosti.

Akordeonista Peter KATINA je rovnako špičkovým interpretom ako aj hudobným publicistom s nebývalým rozhľadom o hudbe, umení, kultúre, spoločnosti. 

VSTUP VOĽNÝ

Názov prímateľa
Šušľavá mušľa

Celkový rozpočet:
2 106,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €