Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Nenechajme knihy zapadnúť prachom

Krátky opis
Čitateľský maratón - projektová aktivita venovaná osobnosti Milana Rastislava Štefánika.
Fotogaléria
Názov podujatia
Čitateľský maratón

Miesto konania / kraj
Sabinov / Sabinov

Termín konania
10.10.2018

Popis projektu

Projektová aktivita Čitateľský maratón bude venovaná osobnosti Milana Rastislava Štefánika, ktorého si priblížime čítaním kníh Jána Juríčka - M. R. Štefánik a Jozefa Banáša - Prebijem sa! Štefánik.  Cieľom maratónu je podporenie a zvýšenie záujmu žiakov o čítanie, preto do tejto aktivity chceme zapojiť čo najviac žiakov a učiteľov našej školy. Žiaci sa počas vyučovania budú striedať pri čítaní kníh v priestoroch školskej knižnice, väčšie triedy budú z priestorových dôvodov presunuté do učebne susediacej s knižnicou. Po ukončení maratónu bude nasledovať štatistické zhrnutie, koľko času strávili čítaním jednotlivé triedy a všetci žiaci školy v porovnaní s učiteľmi.


https://podpora.fpu.sk/propagation/store" accept-charset="UTF-8" class="form-horizontal" enctype="multipart/form-data">Názov prímateľa
Spojená škola

Celkový rozpočet:
1 055,00 €

Výška podpory:
1 000,00 €