Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

POĎ Z ULICE DO KNIŽNICE III.

Krátky opis
Cieľom projektu je osloviť rodičov s malými deťmi, vzbudiť záujem o knihu a čítanie, umožniť deťom rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu netradičnou formou a cez atraktívnu ponuku získať nových čitateľov. Pre rodičov s deťmi predškolského veku pripravíme tvorivé workshopy a interaktívne dramatizácie. Školákom ponúkneme podujatia zamerané na pozitívne trávenie voľného času v knižnici. Knihy predstavíme v rôznych podobách - zážitkové čítanie, dramatizácie, literárno-výtvarné workshopy.
Fotogaléria
Názov podujatia
podujatia projektu realizované v mesiaci október 2018

Miesto konania / kraj
Piešťany / Piešťany

Termín konania
13.10.2018 - 29.10.2018

Popis projektu

sobota 13.októbra 2018 od 10.30 h

Africká pohádka

Divadelná dramatizácia. Účinkuje Pohádkové divadlo

Tvorivá výprava do Afriky

Kreatívna dielňa. Účinkuje Féder Teáter

/ Mestská knižnica, Školská 19


utorok 16. októbra 2018 o 13.30 h

Môj kocúr Tamtam

Literárno-výtvarný workshop na motívy knihy Ľuba Paľa.

Detský literárny klub DEKLÍK

Lektorka: Katarína Bajzíková

/ VII. Základná škola, Brezová 19


streda 17. októbra o 13.30 h

Uleť s Gerdou

Literárno-výtvarná dielňa a zážitkové čítanie. Účinkuje Féder Teáter.

/ ZŠ a MŠ Moravany nad Váhom, Na výhone 16


utorok 23. októbra 2018 o 13.30 h

Kráľovskí agenti

Literárno-výtvarný workshop na motívy knihy Diany Mašlejovej.

Detský literárny klub DEKLÍK

Lektorka: Katarína Bajzíková

/ VII. Základná škola, Brezová 19


sobota 27. októbra 2018 od 10.00 h

Rytier Bajaja

Interaktívna dramatizácia na motívy rozprávky Boženy Němcovej. Účinkuje Teátro Neline Tvoríme si bábky

Tvorivý workshop s výtvarníkom, scénografom a pedagógom Miroslavom Dušom

/ Mestská knižnica, Školská 19


pondelok 29. októbra o 9.30 h

Učíme sa čítať knihu Ako sa farby vymenili

Zážitkové čítanie s Marcelou Mikloškovou / Mestská knižnica, Školská 19

Názov prímateľa
Mestská knižnica mesta Piešťany

Celkový rozpočet:
9 475,00 €

Výška podpory:
8 500,00 €