Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Od analýzy k interpretácii

Krátky opis
Projekt Od analýzy k interpretácii tvorí séria prednášok a workshopov zahraničných odborníkov, ktorí sa venujú umeleckému výskumu a práci s umelcami. Hlavným cieľom je nadviazanie pravidelnej medzinárodnej spolupráce a rozšírenie ponuky vzdelávania pre študentov nad rámec vyučovacích predmetov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Od analýzy k interpretácii

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.10.2018 - 28.02.2019

Popis projektu

Odborné prednášky a workshopy:

·         1. októbra 2018

Einar Rottingen: Presentation of artistic project work in the Master Programme in performance or composition and the new PhD program in artistic research - Prezentácia práce na umeleckých projektoch v magisterskom stupni interpretačných programov a kompozície a nový PhD. program v umeleckom výskume

Arnulf Mattes: Inwardness, Despair, and Redemption: On Fartein Valen’s Setting of Goethe’s Mignon-Songs / Vnútorný svet, zúfalstvo a vykúpenie: Na margo zhudobnenia Goetheho Mignon Farteinom Valenom (1887 – 1952)

·         2. októbra 2018

Einar Rottingen: Presentation of the artistic research project "(Un-)Settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means" / Prezentácia umelecko-výskumného projektu "(Un-)Settling Sites and Styles: Interpretovo hľadanie nových spôsobov výrazu"

·         3. októbra 2018

Arnulf Mattes: Grieg’s Historical Recordings: Performance Practice as Musical Poetry / Griegove historické nahrávky: Interpretačná prax ako hudobná poézia

·         11. októbra 2018

Christian Herbst: Physiology and acoustics of the singing voice - theoretical and practical aspects / Fyziológia a akustika spievania – teoretické a praktické aspekty

Prednáška s praktickou časťou

·         14. – 15. novembra 2018

Jörg Zwicker: Mentalcoaching for musicians / Mentalcoaching pre hudobníkov

Workshop zameraný na sebamotiváciu a prácu v ansámbli

·         12. februára 2019

Jostein Gundersen: Wheels within wheels

Prednáška o projekte umeleckého výskumu Griegovej akadémie v oblasti spolupráce interpetov starej hudby a súčasných skladateľov

Názov prímateľa
Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Celkový rozpočet:
4 270,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €