Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Projekt Batyskaf 2018

Krátky opis
Klavír: Peter Pažický Účinkujú absolventi a študenti Petra Pažického Olivia Anne Kolarov, klavírne duo Alena Hučková / Vladimír Šranko Koncept: Peter Mazalán
Fotogaléria
Názov podujatia
tl;dr : klavír

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
25.09.2018

Popis projektu

tl;dr je literárna relácia Projektu Batyskaf, ktorej snahou je vytvárať audiovizuálne inštalácie. Na spoluprácu pozývame umelcov z rôznych odvetví, pričom dôraz kladieme na zvukovú a vizuálnu stránku. Takýmto spôsobom chceme podporiť umeleckú fúziu, pomocou ktorej zanecháme v divákovi čo najkomplexnejší zážitok. 

Klavír:

Klavír: Peter Pažický
Účinkujú absolventi a študenti Petra Pažického
Olivia Anne Kolarov, klavírne duo Alena Hučková / Vladimír Šranko
Koncept: Peter Mazalán

Dokumentárna esej Petra Mazalana uvažuje nad zmyslom odovzdávania a udržateľnosti umeleckej formy,
otázkami o nakladaní s umením ako u jeho recipientov tak interpretov. Deformovanie alebo akomodovanie spoločenských hodnôt a noriem zasiahlo aj samotný hudobný
priemysel. Odohrať nežištne koncert v nekoncertnej sále s nie špičkovým nástrojom, špičkových
hudobníkov neláka. Je znakom oddanosti a prekročenia vlastnej komfortnej zóny. Preposlaním
správy o stave kultúry, nás samotných.

Performance je analytickým klavírnym recitálom Petra Pažického, hľadajúcim jedinečnosť a podstatu
umeleckej praxe vo všetkých jej funkčných schémach; koncertnej, pedagogickej a korepetítorskej.

Názov prímateľa
Gegangere

Celkový rozpočet:
26 940,00 €

Výška podpory:
25 000,00 €