Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Zlaté struny citary - Festival citarovej hudby

Krátky opis
Zámerom realizovaného podujatia Zlaté struny citary je uskutočnenie festivalu citarovej hudby v okrese Galante, uchovávanie, oživovanie a šírenie ľudovej hudobnej tradície prezentovanej citarami a citarovou hudbou a jej sprostredkovanie verejnosti a mladej generácii. Uchovávanie ľudovej hudobnej tradície a jej oživovanie významne prispieva k rozvoju a ochrane kultúrnych a duchovných hodnôt.
Fotogaléria
Názov podujatia
Zlaté struny citary - Festival citarovej hudby

Miesto konania / kraj
Kráľov Brod / Galanta

Termín konania
06.10.2018

Popis projektu

Ľudová hudobná kultúra sa udržiava na Slovensku prostredníctvom činorodej práce súborov, ľudových hudieb či sólistov, ktorí túto tradíciu odovzdávajú z generácie na generáciu. Významné postavenie medzi tradičnými ľudovými hudobnými nástrojmi má aj citara. Z uvedeného dôvodu sa hlavný organizátor Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante rozhodol zorganizovať festival citarovej hudby s cieľom dostať do povedomia verejnosti citarovú ľudovú hudobnú kultúru a taktiež im ukázať majstrovstvo, krásu, cit a umenie, ktoré so svojimi hudobnými nástrojmi - citarami dokážu vyčariť muzikanti. Festival Zlaté struny citary sa uskutoční v novom termíne dňa 6. októbra 2018 v obci Kráľov Brod v okrese Galante. Významným prínosom realizovaného festivalu bude taktiež podpora citarovej hudby interpretovanej sólistami i súbormi a rozvoj ľudovej hudobnej kultúry, krásnych hudobno-folklórnych tradícií a jedinečná prezentácia citary a citarovej hudby širokej verejnosti. Festival citarovej hudby v Kráľovom Brode z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia 2018, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia. Prostredníctvom hudby interpretovanej na citare sa umožní verejnosti poznávať ľudová hudobná kultúra a prehĺbiť pozitívny vzťah k bohatému folklórnemu dedičstvu.

Názov prímateľa
Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante

Celkový rozpočet:
2 645,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €