Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

II. Sviatok slovenčiny - cyklus tvorivých dielní

Krátky opis
Projekt II. Sviatok slovenčiny - cyklus tvorivých dielní - cieľom je podporiť neformálne vzdelávanie a pestovanie slovenského umeleckého slova, recitáciu a dramatizovaný prednes sme naplnili. V roku 2018 plánujeme pokračovať v tomto mimoriadne úspešnom projekte a rozvíjať umelecké slovo so žiakmi, študentami a pedagógmi. Je to základňa ďalších tvorivých podujatí v okrese.
Fotogaléria
Názov podujatia
II. Sviatok slovenčiny - cyklus tvorivých dielní – I. tvorivá dielňa

Miesto konania / kraj
Dunajská Streda / Dunajská Streda

Termín konania
01.06.2018 - 14.12.2018

Popis projektu

Cyklus tvorivých dielní – I. tvorivá dielňa vedená odborným lektorom.

Miesto tvorivej dielne: Klubovňa Žitnoostrovského osvetového strediska v Dunajskej Strede
Počet individuálnych účastníkov: cca 20 účastníkov pedagógovia okresu ZŠ a SŠ

Názov prímateľa
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede

Celkový rozpočet:
1 065,00 €

Výška podpory:
1 000,00 €