Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelaní knihovníci - spokojní používatelia 2

Krátky opis
Vzdelávanie je zamerané na posilňovanie sociálnych kompetencií knihovníkov, zlepšovanie efektivity a efektívnosti práce v knižniciach a projektového riadenia knižníc. Projekt pozostáva zo 4 teoreticko-praktických tréningov: Práca s používateľmi knižnice, Časový a stres manažment, Tvorba a manažment projektov a Úspešné vedenie tímu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Tvorba a manažment projektov, teoreticko-praktický tréning

Miesto konania / kraj
Zvolen / Zvolen

Termín konania
16.10.2018 - 17.10.2018

Popis projektu

Teoreticko-praktický tréning Tvorba a manažment projektov je zameraný na rozvíjanie kompetencií a zručností pre úspešné vyhľadávanie, vypracovávanie, podávanie a realizáciu projektov. Obsahovo je vzdelávanie orientované na vyhľadanie vhodnej grantovej schémy, prípravu projektu – zámer, ciele, aktivity, výstupy, prípravu rozpočtu, podrobný opis projektu, prezentáciu a obhajobu projektu, implementáciu projektu, ukončenie projektu a vypracovanie vlastného projektu. Lektormi sú projektoví manažéri Mgr. Aneta Chlebničanová a Rastislav Očenáš. Vzdelávania sa zúčastní 20 odborných knihovníkov z verejných knižníc.

Cieľom teoreticko-praktického tréningu je priblížiť tvorbu a manažment projektov ako efektívny nástroj dosahovania rôznorodých cieľov. Kurz praktickým prístupom rozvinie kompetencie a zručnosti absolventov vzdelávania pre úspešné podávanie a realizáciu projektov.


Názov prímateľa
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra

Celkový rozpočet:
2 150,00 €

Výška podpory:
2 040,00 €