Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrne dedičstvo pre všetkých!

Krátky opis
Celoslovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou pre cca 200 účastníkov. Konferencia nadväzuje na predchádzajúce konferencie, vyhodnotí ich závery, bude prezentovať aktuálne odborné témy, ktoré majú zásadný význam pre Knižničný systém SR a jeho zriaďovateľov a hľadať styčné plochy medzi vzdelávaním, kultúrou a umením. Výstupom bude zostavený a publikovaný recenzovaný zborník z konferencie, ktorý bude zverejnený na webovej stránke SAK (www.sakba.sk).
Fotogaléria
Názov podujatia
KULTÚRNE DEDIČSTVO PRE VŠETKÝCH! Knižnice 2018

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
02.10.2018 - 03.10.2018

Popis projektu

Európsky rok kultúrneho dedičstva dáva príležitosť prepájať kultúrne a vzdelávacie aktivity s umením. Celoslovenská konferencia, ktorá má multidisciplinárny charakter, poskytne priestor na prezentáciu výsledkov odbornej činnosti z rôznych spoločensko-vedných odborov so zreteľom na pamäťové inštitúcie. Konferencia prezentuje kultúrne, vzdelávacie a umelecké aktivity pri využívaní informačných a komunikačných technológií na ochranu a sprístupnenie kultúrneho dedičstva. Vytvára priestor na stretnutie odborníkov z oblasti kultúry a zúčastní sa jej cca 200 odborníkov z radov zamestnancov knižníc, múzeí a galérií, zástupcov ich zriaďovateľov, štátnych a samosprávnych orgánov a spolupracujúcich inštitúcií. Cieľom konferencie bude nielen prezentovať aktuálne dianie v oblasti kultúry, ale aj napĺňanie vládou schválených strategických dokumentov a poukázať na európske skúsenosti.


Názov prímateľa
Slovenská asociácia knižníc

Celkový rozpočet:
6 100,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €