Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Metodicko-vzdelávacie podujatia v oblasti umenia pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce

Krátky opis
Druhý seminár z cyklu metodických seminárov v oblastiach umeleckého prednesu a rétoriky v roku 2018 určený učiteľom slovenského jazyka a literatúry - okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Cieľom vzdelávacieho podujatia je motivovať a vzdelávať pedagógov všetkých typov škôl ale i širokú verejnosť, ktorá sa zaujíma o túto oblasť. Zároveň vzniká priestor na priblíženie inovatívnych metód a prístupov, ktoré je potrebné prezentovať a pomôcť tým pedagógom, ktorý sa venujú práci s mladými recitátormi.
Fotogaléria
Názov podujatia
Metodický seminár v oblasti umeleckého prednesu a rétoriky (pre učiteľov SJL)

Miesto konania / kraj
Humenné / Humenné

Termín konania
25.09.2018

Popis projektu

Témou seminára bude proces premeny literárneho textu na jeho zvukovú realizáciu, na umelecký prednes. Nadviažeme na predošlý seminár, na ktorom sme sa ponorili do témy dramaturgie a interpretácie. Pozrieme sa na verbálno-jazykové prostriedky výstavby prednesu (intonácia, dynamika, melódia, prízvuk, dôraz, tempo, rytmus, frázovanie, pauza) i na to, ako ich primerane, tvorivo využívať. Budeme hovoriť o hľadaní adekvátneho výrazu i o kompozičnej výstavbe celku prednesu. To všetko nielen teoreticky ale i prakticky na konkrétnych príkladoch.


Prednášajúci: Mgr. Soňa Pariláková, PhD. 

Názov prímateľa
Vihorlatské múzeum v Humennom

Celkový rozpočet:
2 160,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €