Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Rok kultúrneho dedičstva v Údolí Bodvy a Rudohoria

Krátky opis
Prírodovedecké prednášky, otvorené hodiny fyziky pre žiakov základných a stredných škôl.
Fotogaléria
Názov podujatia
Veda hrou

Miesto konania / kraj
Medzev / Košice-okolie

Termín konania
27.09.2018 - 28.09.2018

Popis projektu

27. a 28. 9. 2018  organizujeme vo Hvezdárni v Medzeve 2. a 3. časť podujatia "Veda hrou" ktoré je súčasťou projektu "Rok kultúrneho dedičstva v Údolí Bodvy a Rudohoria".
Naplánované sú jednoduché fyzikálne pokusy, otvorené hodiny fyziky s p. RNDr. Ivanom Kimákom, hmlové komory a pokusy so suchým ľadom, prírodovedecké tvorivé dielne, prípade priaznivého počasia aj astronomické pozorovania oblohy.
Ďalej 27.9. bude prednáška p. Mgr. Juraja Lörinčíka o CERNe a 28.9. prednášky na tému kozmonautiky p. Michala Vojsoviča zo Slovenskej organizácii pre vesmírne aktivity (SOSA).
Pomôcky na pokusy nám zapožičala Oddelenie didaktiky fyziky PF UPJŠ v Košiciach.
Veda horu je sprievodným podujatím ku Európskej noci výskumníkov 2018

Názov prímateľa
Centrum kultúry Košického kraja

Celkový rozpočet:
17 100,00 €

Výška podpory:
15 000,00 €