Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Návraty k tradíciám a osobnostiam

Krátky opis
Zámerom je realizovať edukačné aktivity, ktoré poskytnú priestor na vzdelávanie detí v oblasti ľudového umenia formou cyklu remeselných tvorivých dielní. Cieľom je vytvoriť pre najmladšiu generáciu možnosti na aktívne a zmysluplné trávenie voľného času, spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov a rozvíjanie pozitívneho vzťahu k tradíciám a ľudovému umeniu trenčianskeho regiónu prostredníctvom ľudových remesiel.
Fotogaléria
Názov podujatia
TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM

Miesto konania / kraj
Trenčianska Turná / Trenčín

Termín konania
26.09.2018 - 06.12.2018

Popis projektu

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne od septembra do decembra 2018 realizuje v Trenčianskej Turnej, obci s bohatou kultúrnou tradíciou, projekt TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM s cieľom poskytnúť priestor na vzdelávanie detí v oblasti ľudového umenia.

Hlavnými projektovými aktivitami je cyklus piatich remeselných tvorivých dielničiek pre deti. Každá z nich je zameraná na konkrétne remeslo. Na tematicky ladených stretnutiach si deti vyrobia svoj vlastný výrobok pod vedením skúsených lektorov, ľudovo-umeleckých tvorcov.

Zámerom je vytvoriť pre najmladšiu generáciu možnosti na aktívne a zmysluplné trávenie voľného času, spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov a rozvíjanie pozitívneho vzťahu k tradíciám a ľudovému umeniu nášho regiónu prostredníctvom ľudových remesiel. Pridanou hodnotou projektu je osvojenie si nových vedomostí a zručností v oblasti tradičných remesiel, ktoré prispeje nielen k rozšíreniu poznatkov v tejto oblasti, ale aj rozvoju kreativity a celkovému obohateniu života detí.


Názov prímateľa
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne

Celkový rozpočet:
7 420,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €