Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Podujatia a aktivity OZ QUASARS

Krátky opis
Rozhovor a diskusia s Tristanom Murailom o jeho tvorbe a francúzskej spektrálnej hudbe. 11. 9. 2018, 11:30 Slovenský rozhlas, Mýtna 1, Bratislava Živé vysielanie v rámci relácie Ars Musica na Rádiu Devín
Fotogaléria
Názov podujatia
Rozhovor a diskusia s Tristanom Murailom

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
11.09.2018

Popis projektu

ProjektPodujatia a aktivity OZ QUASARS zahŕňa viacero podujatí a aktivít OZ QUASARSv roku 2018, ako: “Quasars Ensemble Gala Concert”– slávnostný koncert pri príležitosti 10. výročia vzniku súboru s významným hosťom, husľovým virtuózom I. Gringoltsom (CH), 9. ročník festivalu Quasars Ensemble & Košice (2 koncerty), 4 skladateľské workshopyso vzdelávacím charakterom a zahraničné pracovné stretnutia s množstvom konzultácií za účelom prípravy koncertných a edukačných podujatí. Ďalšia činnosť súvisí s budovaním a rozširovaním publika (5 interaktívnych prednášok, komunikácia s umeleckými školami, mediálna publicita) a s logistickou koordináciou  komplexných domácich aj zahraničných aktivít Quasars Ensemble ako dlhodobo a celoročne fungujúceho väčšieho slovenského komorného súboru, zameraného na tvorbu 20. a 21. storočia so svojou vlastnou scénou, koordinátormi a ďalšími prizvanými umelcami.

Názov prímateľa
QUASARS

Celkový rozpočet:
47 580,00 €

Výška podpory:
35 000,00 €