Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

KREATIV-IN - kreativita a inovácia v kultúre - vzdelávanie pre pracovníkov v kultúre

Krátky opis
Interaktívne vzdelávacie workshopy pre pracovníkov v kultúre pokračujú svojou druhou časťou aj v septembri v dňoch 17. a 18. 9. 2018 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.
Fotogaléria
Názov podujatia
Kreativita a inovácia v kultúre

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
18.06.2018 - 18.09.2018

Popis projektu
Zámerom projektu je podnietiť a rozvinúť kreatívne myslenie a prístup pri tvorbe podujatí. Cieľovou skupinou sú pracovníci v kultúre z osvetových stredísk Nitrianskeho kraja, ktorí sa podieľajú ako manažéri alebo členovia pracovných tímov na príprave a organizácii podujatí pre amatérskych umelcov a ľudovú kultúru. Títo pracovníci - osvetári stavajú podujatia od úplných základov, od prvej myšlienky cez písanie projektov, manažovanie príprav, propagácie, realizácie až po vyhodnotenie. Kreatívna zložka v tvorbe kultúrnych podujatí je veľmi dôležitá, lebo dodáva aktivitám punc originality a úspešnosti. Projekt bude mať dlhodobý efekt, ktorý ocenia v konečnom dôsledku  všetci
amatérski umelci - účastníci osvetárskych podujatí. Témou bude sprevádzať lektor PhDr. Marián Štermenský, PhD., odborník vo vzdelávaní dospelých s medzinárodnými skúsenosťami. Účastníci po absolvovaní vzdelávania budú schopní posúdiť vlastný potenciál tvorivosti a inovácie, aplikovať metódy a nástroje kreatívneho myslenia v pracovných úlohách, praktizovať myslenie nekonvenčnými spôsobmi, využívať rôzne stratégie kreatívneho myslenia pri práci a vytvárať prostredie prispievajuce k tvorivosti.
Workshopy pomôžu podporiť dôveru účastníkov vo svoje nápady, tvorivosť, ktorú si  vyskúšajú v praktických cvičeniach a modelových situáciách.
 Absolventi vzdelávania dostanú osvedčenie o absolvovaní v rozsahu 32 hodín. Vzdelávanie realizujeme pre  kultúrno -osvetových pracovníkov bez poplatku.
Názov prímateľa
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Celkový rozpočet:
2 160,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €