Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Tradičná a miestna kultúra Hontu

Krátky opis
Prezentácia kultúry Dolných, Stredných a Horných Plachtiniec.
Fotogaléria
Názov podujatia
Radosti v Háji

Miesto konania / kraj
Dolné Plachtince / Veľký Krtíš

Termín konania
01.09.2018

Popis projektu

Festival v oblasti tradičnej kultúry/folklorizmu s názvom Radosti v Háji je zameraný na prezentáciu tradícií ľudovej kultúry Dolných, Stredných a Horných Plachtiniec širokej verejnosti. Projekt má oživiť, zvýrazniť a podporiť kultúrnu identitu obyvateľov Plachtiniec. Účastníci podujatia budú mať možnosť zoznámiť sa so všetkými zložkami života(ľudový odev, piesne, tance, strava, zvyky a obyčaje) v historickom meradle. Prezentovať jednotlivé odvetia budú obyvatelia Plachtiniec, ktorý sa aktívne venujú zachovávaniu kultúrneho povedomia v regióne. Ide o bohatý obsah kultúrneho dedičstva, ktorý si pamätá už iba niekoľko žijúcich obyvateľov. Týmto spôsobom sa súčasnej generácii sprístupní informovanosť o kultúrnom dedičstve daného regiónu. 

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
7 370,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €