Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti umenia

Krátky opis
Tvorivá dielňa v umeleckom prednese pre deti a mládež, podujatie organizuje Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš.
Fotogaléria
Názov podujatia
Prehovor a Buď

Miesto konania / kraj
Veľký Krtíš / Veľký Krtíš

Termín konania
12.09.2018

Popis projektu

Druhý ročník tvorivej dielne „Prehovor a Buď“ bude zameraný na umelecký prednes v okrese V.Krtíš. Účastníkom budú predstavené teoretické, ale aj praktické znalosti v tvorbe umeleckého prednesu. Dôraz sa bude klásť aj na nové/nekonvenčné/ trendy v prednese. Hlavnou projektovou aktivitou bude tvorba na umeleckom texte tak, aby účastník po absolvovaní tvorivej dielne vedel lepšie pracovať s textom, mal pripravený text, podľa jednotlivého výberu, s ktorý sa bude môcť následne prezentovať. 

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
9 474,00 €

Výška podpory:
9 000,00 €