Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Medzinárodný festival paličkovanej čipky "Paličkovanie, csipkeverés, koronki, ..."

Krátky opis
Medzinárodná prezentácia paličkovanej čipky, výmena skúseností, tvorivé dielne v splietaní gemerských a špaňodolinských vzorov. Zaujímavosťou tohtoročného festivalu bude vystúpenie folklórnych skupín z regiónu a komentovaná prehliadka ľudového odevu z Rejdovej a Rožňavského Bystrého.
Fotogaléria
Názov podujatia
Medzinárodný festival paličkovanej čipky "Paličkovanie, csipkeverés, koronki, ..."

Miesto konania / kraj
Rožňava / Rožňava

Termín konania
21.09.2018 - 23.09.2018

Popis projektu


Paličkovaná čipka - skvost v textilnej tvorbe

Medzinárodný festival paličkovanej čipky

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja srdečne pozýva všetkých milovníkov tradičného remesla v dňoch 22. a 23. septembra 2018 na XI. ročník Medzinárodného festivalu paličkovanej čipky pod názvom „Paličkovanie, csipkeverés, koronki“.

Tradične jeden víkend v mesiaci september patrí prezentácii paličkovanej čipky, kedy sa v Dome tradičnej kultúry Gemera uskutočňuje medzinárodný festival paličkovanej čipky. Gemerské osvetové stredisko v Rožňave poskytuje priestor zahraničným a domácim čipkárkam na prezentáciu tvorby, výmenu skúseností a osvojenie nových vzorov paličkovanej čipky.Pre účastníkov zo Slovenska, Maďarska a Poľska sme pripravili odborné prednášky, prehliadku gemerských krojov s aplikáciou paličkovanej čipky, tvorivé dielne pri splietaní  tradičných motívov a sprievodný kultúrny program. Súčasťou podujatia je medzinárodná výstava skvostov paličkovanej čipky atraktívna aj pre verejnosť.Tohtoročný festival bude zameraný na regionálne čipky zo Španej Doliny a Gemera. Tradíciu špaňodolinskej čipky účastníkom  festivalu priblíži Anna Waldeckerová, vedúca novodubnického klubu paličkovanej čipky. „Zaujímavosťou tejto čipky je, že sa paličkuje spamäti na forme, ktorú tvorí kosá sieť, vypichaná na tvrdom  papieri, čo si účastníci vyskúšajú v rámci tvorivých dielní,“ doplnila Valéria Munková z Gemerského osvetového strediska. Angela Czintelová, vedúca Klubu paličkovanej čipky pri GOS sa vo svojej prezentácii zameria na tradičné hodnoty gemerskej paličkovanej čipky.

Zaujímavosťou tohtoročného festivalu bude vystúpenie folklórnych skupín z regiónu a komentovaná prehliadka ľudového odevu z Rejdovej a Rožňavského Bystrého. Podstatným znakom tradičného odevu je veľký počet lokálnych foriem, ozdobnosť, či farebná pestrosť. Vznik tradičného odevu úzko súvisí so vznikom a vrstvením spoločnosti, veď práve spoločenské vrstvy a skupiny sa neodlišovali len spoločenským postavením, ale aj svojím odevom. Je zaujímavé sledovať tradičný odev v rôznych obciach, niekde sú to fádnejšie, skromnejšie farby, inde je viditeľná škála pestrých farieb. S folklórnymi skupinami Hôra Rejdová a Bystränky z Rožňavského Bystrého si v rámci festivalu poukážeme na významné činitele tradičného odevu, definujeme vnútorné a vonkajšie znaky, takisto zdôrazníme krásu dievockého a ženského odevu. Budeme mať možnosť analyzovať dievocký veniec, ale aj ženský čepiec, ktorý mali významnú funkciu u ženy v tradičnom prostredí,“ priblížila Mária Hlaváčová, etnografka.

Každý, kto navštívi tohtoročný festival sa stretne s krehkou a jemnou krásou akou je paličkovaná čipka. Za každým dielom je veľa hodín precíznej práce skúsených čipkárok a odmenou sú originálne a jedinečné umelecké diela,“ povedala Helena Novotná, riaditeľka Gemerského osvetového strediska.  

Členky klubu paličkovanej čipky pri GOS v rámci medzinárodnej výstavy účastníkom a verejnosti predstavia tradičné okrajové čipky spojené s textilom a zdobené výšivkou, ktoré v minulosti zdobili plachty, obrusy na stoloch a oltárne prikrývky.

Medzinárodná výstava, ktorá je súčasťou festivalu je prístupná v dňoch  22.9. (sobota) čase od 9,00 do 20,00 hod. a 23.9.2018 (nedeľa) v čase od 9,00 do 14,00 hodiny. Samostatná výstava Klubu paličkovanej čipky pri GOS bude verejnosti prístupná až do 15.10. 2018.

Medzinárodný festival paličkovanej čipky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


 


 

Názov prímateľa
Gemerské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
4 972,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €