Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

PODOBY TVORIVOSTI

Krátky opis
Medzinárodný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na vzdelávanie v oblasti výtvarnej tvorby. Účastníkmi podujatia budú neprofesionálni výtvarníci z Košického kraja, Ukrajiny a Poľska. Z vytvorených diel sa uskutoční putovná výstava v Košiciach ale aj v zahraničí.
Fotogaléria
Názov podujatia
PODOBY TVORIVOSTI - medzinárodný workshop a poplenérová výstava

Miesto konania / kraj
Zlatá Idka / Košice-okolie

Termín konania
14.09.2018 - 31.12.2018

Popis projektu

PODOBY TVORIVOSTI - medzinárodný workshop zameraný na vzdelávanie účastníkov v oblasti výtvarnej tvorby s dôrazom  na výtvarné techniky : maľba na hodváb, tvorba plastík a maľba akrylom.  Tvoriť sa bude pod dohľadom skúsených lektorov. Tematicky je workshop zameraný na využitie ornamentiky typickej pre časť regiónu Abov, ale aj na voľnú tvorbu. Hlavným cieľom podujatia je vzájomná výmena skúseností účastníkov workshopu, sprostredkovanie kultúrneho bohatstva z oblasti tradičnej ľudovej kultúry a jej uplatnenie v tvorbe a taktiež prehĺbenie si zručností v rôznych výtvarných technikách. Účastníkmi podujatia budú neprofesionálni výtvarníci z Košického kraja, Ukrajiny a Poľska. Z vytvorených diel sa uskutoční poplenérová putovná výstava.

Názov prímateľa
Centrum kultúry Košického kraja

Celkový rozpočet:
1 640,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €