Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Dni sliviek 2018

Krátky opis
Cyklické podujatie Dni sliviek, ktorého súčasťou je praktický seminár s medzinárodnou účasťou konaná v spolupráci so Združením výrobcov liehu a liehovín na Slovensku, prezentácia technolog. postupu a výsledkov regionálnych pestovateľských páleníc, taktiež ukážky spracovania ovocia a prípravy tradičných jedál zo sliviek, detské dielne varenia tradičných jedál, riadená degustácia, ovocná tržnica a týždňové výchovno-vzdelávacie podujatie pre MŠ, ZŠ a SŠ.
Fotogaléria
Názov podujatia
Dni sliviek 2018

Miesto konania / kraj
Myjava / Myjava

Termín konania
08.09.2018 - 14.09.2018

Popis projektu

Dni sliviek, podujatie, ktoré podporuje a revitalizuje tradičné ovocinárstvo a jeho tradície v myjavskom regióne sa koná v priestoroch Gazdovského dvora v Turej Lúke (zrekonštruovaná usadlosť z konca 19. st.) a jeho bezprostrednom okolí. Súčasťou podujatia je praktický seminár, ktorý poskytuje priestor odborníkom v tejto oblasti nielen na prezentáciu výsledkov ich činnosti, ale je platformou pre diskusiu a výmenu skúseností a poznatkov v problematike akou je tradičný spôsob pestovania a spracovania sliviek a ďalších druhov ovocia. Súčasťou seminára bude aj prezentácia činnosti niektorej z vytypovaných pestovateľských páleníc v regióne. Súčasťou podujatia je bohatý kultúrno-spoločenský program so sprievodnými podujatiami, ktorý je aj napriek prísnemu dodržiavaniu témy lákavý pre laickú verejnosť a je každoročne vyvrcholením celoročnej činnosti všetkých partnerov projektu. Uvedomujeme si jeho finančnú náročnosť, ale aj potrebu a dôležité miesto v celkovom snažení partnerov a preto je jeho finančné zabezpečenie predmetom našej žiadosti. Organizačnými a realizačnými partnermi sú okrem CTK v Myjave, mesta Myjavy aj organizácie: Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, FSk Kýčer z Turej Lúky, MO SZZ v Turej Lúke, Evanjelický a.v. zbor v Turej Lúke, regionálne spolkové, ZvLL Slovenska a súkromné pálenice. Jednotlivé programy v programovej štruktúre podujatia budú paralelne prebiehať na dvoch scénach. V okolí a na dvore Gazdovského dvora – príprava a koštovka jedál zo sliviek, varenie slivkového lekváru tradičnými spôsobmi (kotlina, špeciálny „šporhelt“ a „bedna“), detské dielne varenia tradičných jedál, ovocná tržnica, koštovka páleného, degustačné workshopy. V zborovej miestnosti Farského úradu ECAV v Turej Lúke sa bude konať seminár s bohatou diskusiou. Interaktívne podujatie Varenie slivkového lekváru a jeho využitie v tradičnej gastronómii pre deti materských, základných, stredných, špeciálnych škôl a denných stacionárov myjavského regiónu i ďalších regiónov TSK, TTSK a BSK je pre záujemcov mnohonásobne reprízované v termíne od 10. – 14.09.2018 (cca. do 20-krát).

Názov prímateľa
Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Celkový rozpočet:
4 211,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €