Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávacie aktivity Priestor Súčasného Tanca 2018

Krátky opis
Tvorivá tanečno-pohybová dielňa Planéta Tanec, v ktorej deti môžu zažívať radosť z tanca-pohybu a zároveň ním spoznávať a chápať samých seba a svet navôkol.Tanečné stretnutia sú zamerané na prirodzený prejav, imagináciu a tvorivé myslenie, citlivé vnímanie a poznanie vlastného tela, neverbálne a verbálne sebavyjadrenie, orientáciu v priestore, koordináciu pohybov, pohybovú pamäť, komunikáciu v skupine, jednoduché choreografie a tanečnú improvizáciu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Planéta tanec (radosť z pohybu)

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
18.09.2018 - 18.12.2018

Popis projektu

Tanečné kurzy pre dve vekové skupiny:
pre deti 4 až 5 rokov/ každý utorok od 25.09. do 18.12. 2018
pre deti 6 až 7 rokov/ každý štvrtok od 20.09. do 13.12. 2018
/miesto: Tabačka Kulturfabrik; čas: 16.30-17:30 hod. (16:20 hod-príchod dieťata, príprava)/

Bezplatné ukážkové hodiny s možnosťou zápisu:
pre deti 6-7 rokov vo štvrtok 13.09. 2018 a pre deti 4-5 rokov v utorok 18.09.2018 

Tanečné stretnutia sú zamerané na prirodzený prejav, imagináciu a tvorivé myslenie, citlivé vnímanie a poznanie vlastného tela, neverbálne a verbálne sebavyjadrenie, orientáciu v priestore, koordináciu pohybov, pohybovú pamäť, komunikáciu v skupine, jednoduché choreografie a tanečnú improvizáciu. 

Tanečný proces prebieha na báze objavovania, sebavyjadrenia a improvizácie cez ponúknuté hry, cvičenia a úlohy s využitím techník súčasného tanca a inšpirované Labanovou analýzou pohybu a Bartenieff Fundamentals. Deti sú tanečnou hodinou citlivo sprevádzané a usmerňované lektorkami. 

Niekoľko tém, do ktorých sa s deťmi v rámci spoločne stráveného času ponoríme:

•Ja telo: vnímanie hraníc tela, jednotlivých častí tela a vnímanie
osobného priestoru
•Pohyb v 3D priestore: orientácia v priestore, priestorové dráhy,
úrovne, osi, 
•Anatómia pre najmenších: skúmanie ľudskej kostry
•Dych a dotyk: prehĺbenie kinestetického vnímania
•Telo ako strom s koreňmi: práca so zemskou tiažou, 
uzemnením
•Slnečné centrum tela: zdroj pohybu, energie, práca s váhou
•Vo vlastnom tempe a čase: vnímanie časových aspektov
pohybu
•Tvárne telo-tvorivá myseľ: práca s tvarovaním tela, tanečná
improvizácia
•Tanec vo dvojici, Tanec v skupine – pohybová komunikácia, 
kontakt a tolerancia

Info a prihlášky: 
PST - Priestor Súčasného Tanca o.z.
pst.kosice@gmail.com | 0911 811 095
cena za celý kurz: 35 €/dieťa 
Minimálny počet detí na otvorenie kurzu je 6, maximálny 12. Prihláste sa do kurzu najneskôr do termínu ukážkových hodín.

Lektori:
Michaela Sabolová sa od moderného (scénického) tanca dostala k súčasnému tancu a performatívnemu umeniu. Venuje sa tanečným aktivitám, ktoré zastrešuje iniciatíva PST-Priestor Súčasného Tanca o.z.. Je absolventkou bakalárskeho štúdia v odbore Liečebná pedagogika a školy Vedomého Pohybu Reny Milgrom (Praha, Česka republika). V súčasnosti je účastníčkou Certifikovaného vzdelávacieho programu Laban/Bartenieff Fundamentals studies (Berlín, Nemecko). Pri svojej práci prepája súčasný tanec s týmto somatickým systémom.

Viktória Birošová nadobudla tanečné zručnosti v scénickom súbore La Mosca v Košiciach. Posledné roky sa venuje súčasnému tancu a performatívnemu umeniu a prehlbuje si svoje znalosti účasťou na vzdelávacích pohybových workshopoch. Bola interprétkov v tanečnom zoskupení Heeb.She a momentálne je jednou z interpretiek tanečného predstavenia Nonymous/ Do I exist today?

PST – Priestor Súčasného tanca je iniciatíva na podporu profesného rozvoja tanečných interprétov, choreografov, pedagógov, študentov - ľudí, ktorí žijú, sa živia, pôsobia a tvoria v oblasti súčasného tanečného umenia. Cieľom je formou sharing tréningov, tvorivých laboratórií, rezidencií, medzinárodných workshopov a tvorbou predstavení podporiť súčasný tanec v meste Košice.

facebook event odkaz: https://www.facebook.com/events/2217925005160907/

Názov prímateľa
PST- Priestor Súčasného Tanca o.z.

Celkový rozpočet:
8 575,00 €

Výška podpory:
7 500,00 €