Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávanie

Krátky opis
Ateliér v prírode - medzinárodný trojdňový výtvarný plenér zameraný na techniku maľby a grafiky.
Fotogaléria
Názov podujatia
Ateliér v prírode

Miesto konania / kraj
Bardejov / Bardejov

Termín konania
01.01.2018 - 31.12.2018

Popis projektu
Ateliér v prírode - výtvarný plenér
V dňoch 17. - 19. 8. 2018 usporiadalo Liptovské kultúrne stredisko výtvarný plenér Ateliér v prírode. Projekt Ateliér v prírode bol koncipovaný ako medzinárodný trojdňový výtvarný plenér zameraný na techniku grafiky. Účasť na plenéri prijali aj výtvarníci z Poľska pôsobiaci pod názvom Aktywna grupa tworcow pri Dome kultúry v Polskom Ržešove. Ateliér v prírode sa konal v prekrásnom prostredí Bardejova a okolia. Počas troch dní sa výtvarníci symbolicky vrátili k maľovaniu v plenéri, pričom im príroda poskytla najinšpiratívnejší ateliér na tvorbu - maľbu a kresbu krajiny s posunom do grafických techník, kde bol inšpiráciou aj prírodný námet, krajinný detail a architektúra. Výstupom je realizácia graficky stvárneného námetu technikou linorytu a monotypie. Vo večerných hodinách sa konali konzultácie s dvomi odbornými lektormi /Mgr. art Róber Močiliak a Mgr. Andrea Močiliaková/ nad vytvorenými prácami, prednášky z dejín umenia a špecifík umenia oboch krajín. Na projekte sa priamo zúčastnilo 12 výtvarníkov z Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku a 8 výtvarníkov z Aktywnej Grupy Tvorcow z poľského Ržešova.
Ateliér v prírode z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a spolufinancoval Žilinský samosprávny kraj.


Názov prímateľa
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši

Celkový rozpočet:
12 910,00 €

Výška podpory:
12 000,00 €