Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2018. 55. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Krátky opis
Vernisáž výstavy a slávnostné odovzdávanie ocenení z 55. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby – VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2018 sa uskutoční 7.9.2018 o 17.00 v Dubnickom kaštieli Dubnica nad Váhom. Sprievodnou aktivitou je odborný rozborový seminár o 15.00 h. Ďalšie realizované aktivity v rámci projektu sú 3 tvorivé dielne zamerané na maľbu, textil a grafiku. Uskutočnia sa v Základnej umeleckej škole K. Pádivého v Trenčíne v dňoch 7. – 8. septembra.
Fotogaléria
Názov podujatia
Výstava z 55. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby – VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2018

Miesto konania / kraj
Dubnica nad Váhom / Ilava

Termín konania
07.09.2018 - 30.09.2018

Popis projektu

Vyhlasovateľom a odborným garantom 55. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby – Výtvarné spektrum 2018 je z poverenia Ministerstva kultúry SR Národné osvetové centrum. Hlavným organizátorom je Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Podujatie sa koná pod záštitou predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku.


  • Vernisáž výstavy a slávnostné odovzdávanie ocenení z 55. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby – VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2018 sa uskutoční 7. septembra 2018 o 17.00 v Dubnickom kaštieli Dubnica nad Váhom. Výstava potrvá do 30. septembra.


  • Sprievodnou aktivitou je odborný rozborový seminár 7. septembra 2018 so začiatkom o 15.00 h v Dubnickom kaštieli.


  • Ďalšie realizované aktivity v rámci projektu sú tri tvorivé dielne zamerané na maľbu, textil a grafiku. Uskutočnia sa v Základnej umeleckej škole K. Pádivého v Trenčíne v dňoch 7. – 8. septembra 2018.


  • Pripravená je aj komentovaná prehliadka expozícií a výstav Galérie M. A. Bazovského 8. septembra od 13.00 h.


Podujatie  poskytuje neprofesionálnym výtvarníkom priestor pre prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej výtvarnej tvorby v celoštátnom kontexte. Je najstaršou celoštátnou postupovou súťažou v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Slovenskej republike. Vyhlasuje a realizuje sa každoročne, nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. Podporuje rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby, je založená na dobrovoľnej činnosti jednotlivcov alebo členov združení (klubov) a spolkov amatérskych výtvarníkov. Napomáha rozvíjať ich záujmy a talent v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby a podporovať nové výrazné talenty z radov mládeže a dospelých. Výtvarné spektrum každoročne vyvrcholí záverečnou celoštátnou výstavou spojenou s odovzdávaním ocenení.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Názov prímateľa
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne

Celkový rozpočet:
7 380,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €