Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Slovenské historické organy

Krátky opis
Festival už 27. rok mapuje historicky cenné organy na Slovensku, realizáciou koncertov na nich prispieva či priamo podnecuje ich reštaurovanie alebo aspoň menšie / väčšie opravy, z ktorých niektoré realizoval aj vo vlastnej réžii. Súčasne vytvára unikátne príležitosti pre miestne obyvateľstvo i okolitú kultúrnu verejnosť byť účastný špičkového organového umenia našich i európskych organistov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Slovenské historické organy

Miesto konania / kraj
Myjava / Myjava

Termín konania
31.08.2018

Popis projektu

Štvrtý koncert 27. ročníka festivalu Slovenské historické organy sa uskutoční v Myjave v Evanjelickom kostole dňa 31.8.2018 o 19:30. Ako sólová hráčka  sa predstaví koncertná organistka Gail Archer, s nasledovným programom:

Dieterich Buxtehude (1637-1707): Praeludium in g, BuxWV149
Heinrich Scheidemann (1595-1663): Magnificat VII. Toni
Nicolaus Bruhns (1665-1695): Praeludium in e
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621): Mein Junges Leben hat Ein End
Johann Sebastian Bach (1685-1750): An Wasserflüssen Babylon, BWV 653 Toccata und Fuge d-Moll (dorisch), BWV 538
Názov prímateľa
Spolok koncertných umelcov

Celkový rozpočet:
6 400,00 €

Výška podpory:
6 000,00 €