Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Slovenské historické organy

Krátky opis
Festival už 27. rok mapuje historicky cenné organy na Slovensku, realizáciou koncertov na nich prispieva či priamo podnecuje ich reštaurovanie alebo aspoň menšie / väčšie opravy, z ktorých niektoré realizoval aj vo vlastnej réžii. Súčasne vytvára unikátne príležitosti pre miestne obyvateľstvo i okolitú kultúrnu verejnosť byť účastný špičkového organového umenia našich i európskych organistov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Slovenské historické organy

Miesto konania / kraj
Dolná Tižina / Žilina

Termín konania
24.08.2018

Popis projektu

Prvý koncert 27. ročníka festivalu Slovenské historické organy sa uskutoční v obci Dolná Tižina v Rímskokatolíckom kostole Sv. Michala archanjela dňa 24.8.2018 o 17:00. Ako sólový hráč  sa predstaví koncertný organista, odborník na stavbu organov a profesor na Univerzite Jana Kochanowského v Kielce Wiktor Łyjak s nasledovným programom:

Johann Pachelbel (1658-1706): Prelúdium, fúga a ciaccona d mol

Kancjonał Jadwigi Dygulskiej Sandomierz (ca 1796): Concerto in C, Andante in C, Concerto in F

Georg Muffat (1635-1704): Passacaglia g mol

Johannes Brahms (1833-1897): Chorálové predohry z op. 122 ( výber) O Welt, ich muß dich lassen Es ist ein Ros’ entsprungen Schmücke dich, o liebe Seele Herzlich tut mich erfreuen O Welt, ich muß dich lassen

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Prelúdium a fúga Es dur, BWV 552

Názov prímateľa
Spolok koncertných umelcov

Celkový rozpočet:
6 400,00 €

Výška podpory:
6 000,00 €