Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Tradície Hontu v srdciach troch generácií

Krátky opis
V spolupráci s členmi Denného centra seniorov organizujeme VI. ročník Folklórneho festivalu seniorov. Programovú skladbu sme obohatili o spoločný program seniorov a vnúčat na jednom pódiu. Sprievodnými aktivitami je divadelné predstavenie pre deti, ukážky tradičných remesiel a ručných prác starých rodičov, člnkovanie po rieke Ipeľ, zábavno-športové aktivity pri rieke Ipeľ. Podujatie pomôže zbúrať bariéry medzi čoraz častejšie izolovanými staršími ľuďmi a spoločnosťou.
Fotogaléria
Názov podujatia
VI. ročník Folklórneho festivalu seniorov

Miesto konania / kraj
Šahy / Levice

Termín konania
01.06.2018 - 30.11.2018

Popis projektu

VI. ročník Folklórneho festivalu seniorov

Termín realizácie: 25. 8. 2018 na nádvorí Mestského úradu v Šahách a pri rieke Ipeľ v Šahách

Začiatok podujatia o 10.00 hod, predpokladaný koniec o 18.00 hod.

Program: Vystúpenie FS seniorov zo Šiah - Kalinka, Brečtan, Horných Turoviec - Nezábudka, z MR - Mezókovesd

                 Vystúpenie detských FS zo Šiah, Horných Turoviec a z MR -Mezókovesd

Sprievodné aktivity: divadelné predstavenie pre deti, tradičné remeselnícke dielne, zábavno-športové aktivity, člnkovanie.

Spolupracujúci dobrovoľníci: členovia Denného centra seniorov, skautský oddiel v Šahách, rodičia a vedúci folklórnych súborov, Olympijsky klub A. Sokolyiho v Šahách

Názov prímateľa
Mesto Šahy

Celkový rozpočet:
2 450,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €