Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

FestMlaDych 2018 - krajská postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb

Krátky opis
Hlavným cieľom projektu FestMlaDych 2018 - krajskej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych dychových hudieb, je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti dychovej hudby.
Fotogaléria
Názov podujatia
FestMlaDych 2018 - krajská postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb

Miesto konania / kraj
Galanta / Galanta

Termín konania
25.08.2018

Popis projektu

Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, uskutoční dňa 25. augusta 2018 v parku pri neogotickom kaštieli v Galante krajskú postupovú súťaž a prehliadku detských a mládežníckych dychových hudieb pod názvom FestMlaDych, ktorá  je významným podujatím tejto kategórie žánra dychovej hudby na Slovensku. Hlavným cieľom projektu FestMlaDych 2018 je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti dychovej hudby. Súťaž umožňuje prezentovať a konfrontovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti detských a mládežníckych dychových hudieb. Slúži na podporu umeleckého rastu mladých hudobníkov, ale aj na vzájomné spoznávanie a rozvíjanie priateľských stykov v profesijnej obci priaznivcov dychovej hudby na Slovensku, ako aj na výmenu skúseností v práci s mladými adeptmi tohto žánra. Súťaž dychových hudieb z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia 2018, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia.