Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávanie v oblasti tradičnej kultúry a astronómie v KOS

Krátky opis
Teoreticko-praktické semináre pre vedúcich a členov folklórnych súborov a skupín v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre s odbornými lektormi etnochoreologičku Agátou Krausovou a tanečným pedagógom, choreografom Slavomírom Ondejkom.
Fotogaléria
Názov podujatia
K prameňom tradícií

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
10.11.2018 - 08.12.2018

Popis projektu

Krajské osvetové stredisko v Nitre pozýva na odborné, teoreticko-praktické semináre pre vedúcich a členov folklórnych súborov a skupín, ktoré sa budú konať v priestoroch Krajského osvetového strediska na Fatranskej 3, v Nitre 10. novembra 2018 a 8. decembra 2018 pod vedením odborníkov v oblasti tradičnej kultúry etnochoreologičky Agáty Krausovej a tanečným pedagógom, choreografom Slavomírom Ondejkom. Účastníci seminárov získajú cenné teoreticko-praktické skúsenosti pri práci s interpretom a pri tvorbe programových čísel.

10. november 2018 od 9.00. do 17.00 – uzávierka prihlášok 2. novembra 2018

8. december 2018 od 9.00. do 17.00 – uzávierka prihlášok 30. novembra 2018

Témy: Rozvoj interpretačných schopností interpreta na základe kľúčových kompetencií pohybu, Tanečné etudy, Rozbor choreografií, Choreografické etudy, V prípade potreby konzultácie k pripraveným choreografiám účastníkov semináru

Vyplnenú prihlášku a písomný súhlas doručte osobne alebo zašlite poštou na adresu: Mgr. Linda Štulajterová, Krajské osvetové stredisko v Nitre, Fatranská 3, 949 01 Nitra. Bližšie informácie: 0911/54 00 22, 037/653 25 44, linda.stulajterova@kosnr.sk

Tešíme sa na stretnutie. 

Názov prímateľa
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Celkový rozpočet:
16 930,00 €

Výška podpory:
15 000,00 €