Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávanie v oblasti tradičnej kultúry a astronómie v KOS

Krátky opis
Teoreticko-praktické semináre pre vedúcich detských folklórnych kolektívov v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre s odborným lektorom, tanečným pedagógom a choreografom Slavomírom Ondejkom.
Fotogaléria
Názov podujatia
K prameňom tradícií

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
13.09.2018 - 15.11.2018

Popis projektu

Krajské osvetové stredisko v Nitre pozýva na odborné, teoreticko-praktické semináre pre vedúcich detských folklórnych kolektívov, ktoré sa budú konať v priestoroch Krajského osvetového strediska na Fatranskej 3, v Nitre 13. septembra 2018,  11. októbra a 15. novembra od 8.30 do 15.30 pod vedením odborníka v oblasti tradičnej kultúry tanečného pedagóga a choreografa Slavomíra Ondejku. Účastníci seminárov získajú cenné teoreticko-praktické skúsenosti pri práci s detským interpretom a pri tvorbe programových čísel.

 

13. september 2018 od 8.30 do 15.30 – uzávierka prihlášok 7. septembra 2018; Témy: Príprava na pohyb - cvičenia rozvíjajúce pohybové schopnosti detského interpreta, Analýza tanca

11. október 2018 od 8.30. do 15.30 – uzávierka prihlášok 5. októbra 2018; Témy: Príprava na tanec – cvičenia rozvíjajúce pohybové schopnosti interpreta na hudobný alebo rytmický sprievod, Rozbor choreografie

15. november 2018 od 8.30. do 15.30 – uzávierka prihlášok 9. novembra 2018; Témy: Tanečná príprava – analýza tanca a jeho motivické prispôsobenie pre zvolenú vekovú kategóriu, Choreografické etudy

 

Vyplnenú prihlášku a písomný súhlas doručte osobne alebo zašlite poštou na adresu: Mgr. Linda Štulajterová, Krajské osvetové stredisko v Nitre, Fatranská 3, 949 01 Nitra. Bližšie informácie: 0911/54 00 22, 037/653 25 44, linda.stulajterova@kosnr.sk

 

Tešíme sa na stretnutie.

Názov prímateľa
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Celkový rozpočet:
16 930,00 €

Výška podpory:
15 000,00 €