Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Nové knihy do knižnice

Krátky opis
Doplnenie knižničného fondu v Obecnej knižnici v Spišskom Bystrom o čitateľmi požadované knižné tituly - beletria, literatúra pre deti a mládež, náučná literatúra od slovenských aj zahraničných autorov.
Fotogaléria
Názov podujatia
akvizícia knižnice

Miesto konania / kraj
Spišské Bystré / Poprad

Termín konania
01.08.2018 - 31.12.2018

Popis projektu

Cieľom projektu je doplnenie a zatraktívnenie knižného fondu od obľúbených slovenských a zahraničných autorov. Plánujeme nákup minimálne 105 kusov kníh beletrie, krásnej literatúry pre deti a mládež, povinného čítania a náučnej literatúry. Mininálne 15% dotácie bude použitej na nákup titulov, ktoré vyšli s podporou FPU. Nadobudnudé tituly budú označené pečiatkou s logom fondu podľa zverejnejej predlohy. Zoznam zakúpených kníh bude zverejnený na webovej stránke obce.

Názov prímateľa
Obec Spišské Bystré

Celkový rozpočet:
1 091,00 €

Výška podpory:
1 000,00 €