Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Foajé - centrum pre komunitnú kultúru

Krátky opis
1:1 WORKSHOP 2013- 2017 fotograficky dokumentuje proces a výsledky 5 ročníkov 10- dňových architektonických design & build workshopov, ktorých ambíciou je realizácia navrhnutých diel v mierke 1:1. Viac info na: http://foaje.net/2017/09/22/11-workshop-2013-2017/ Výstava bude prístupná verejnosti vždy v čase programov pre verejnosť. Mimo programu, prosím kontaktujte info.foaje@gmail.com.
Fotogaléria
Názov podujatia
Výstava fotografií - 1:1 WORKSHOP 2013- 2017

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
06.10.2017 - 26.10.2017

Popis projektu

1:1 WORKSHOP 2013- 2017 fotograficky dokumentuje proces a výsledky 5 ročníkov 10- dňových architektonických design & build workshopov, ktorých ambíciou je realizácia navrhnutých diel v mierke 1:1. Fotografie zachytávajú atmosféru a rôzne úskalia tvorby, vedúce k výsledným dielam. Účastníci a lektori, po prvý krát spolu na voľnej, nedefinovanej ploche, z ktorej má už o pár dní byť stavenisko. Prvé skice, názory, nápady, oboznamovania sa s prostredím a s tímom. Kritiky, prezentácie, výroba modelov, zameriavanie, zakreslovanie, detailovanie. Veľké rozhodnutia a kompromisy. Rýchlokurz práce s nástrojmi a s materiálom, rozdelenie úloh, úpravy terénu, meranie, rezanie, montovanie…

http://foaje.net/wp-content/uploads/2017/09/exp9.jpg" alt="" width="550" height="392" srcset="http://foaje.net/wp-content/uploads/2017/09/exp9.jpg" 3635w, http://foaje.net/wp-content/uploads/2017/09/exp9.jpg" 300w, http://foaje.net/wp-content/uploads/2017/09/exp9.jpg" 768w, http://foaje.net/wp-content/uploads/2017/09/exp9.jpg" 1024w, http://foaje.net/wp-content/uploads/2017/09/exp9.jpg" 210w, http://foaje.net/wp-content/uploads/2017/09/exp9.jpg" 1536w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" style="box-sizing: inherit; margin: 0px auto; padding: 0px; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block;">

 

1:1 WORKSHOP je edukačným projektom organizovaným architektonickým zoskupením WO|V|EN (Anna Cséfalvay, Marianna Maczová, Danica Pišteková, Veronika Trnovská). Cieľom projektu je návrh a realizácia objektu/ skupiny objektov reálnych rozmerov v krátkom časovom období, približne 10 dní. Workshop má ambíciu rozšíriť praktické vzdelanie študentov architektúry a dizajnu o skúsenosť s realizáciou v mierke 1:1. Workshop je tiež výberovým predmetom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

 

http://foaje.net/wp-content/uploads/2017/09/exp9.jpg" alt="" width="534" height="356" srcset="http://foaje.net/wp-content/uploads/2017/09/exp9.jpg" 2362w, http://foaje.net/wp-content/uploads/2017/09/exp9.jpg" 300w, http://foaje.net/wp-content/uploads/2017/09/exp9.jpg" 768w, http://foaje.net/wp-content/uploads/2017/09/exp9.jpg" 1024w, http://foaje.net/wp-content/uploads/2017/09/exp9.jpg" 210w, http://foaje.net/wp-content/uploads/2017/09/exp9.jpg" 1536w" sizes="(max-width: 534px) 100vw, 534px" style="box-sizing: inherit; margin: 0px auto; padding: 0px; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block;">

Fotografie zaznamenávajú iný vývoj každého ročníka, niekedy plynulý a hladký, inokedy dramatický, so zmenou finálneho dizajnu v priebehu jednej noci. Počas piatich rokov sa workshop realizoval na 3 miestach, vo vedení sa vystriedalo niekoľko domácich a zahraničných lektorov (Ransu Helenius, Adam Markowitz, Tobias Foged Permin, Sebastian Sowa, Martin Varga) a zúčastnili sa ho študenti rôznych škôl z rôznych európskych krajín. Tento mix kultúr, rozdiely v dosiahnutom vzdelaní, časový tlak, materiálové obmedzenia, miesto realizácie, alebo napríklad aj počasie, produkujú rok čo rok výsledky, ktoré stoja za povšimnutie.


Vernisáž výstavy sa uskutoční o 19:00, 6. októbra v piatok. Tešíme sa na Vás!

Viac info na: http://foaje.net/wp-content/uploads/2017/09/exp9.jpg" target="_blank" data-ft="{"tn":"-U"}" rel="noopener" data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="http://foaje.net/wp-content/uploads/2017/09/exp9.jpg" style="cursor: pointer;">http://foaje.net/wp-content/uploads/2017/09/exp9.jpg" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px;">Výstava bude prístupná verejnosti vždy v čase programov pre verejnosť. Mimo programu, prosím kontaktujte info.foaje@gmail.com.

http://foaje.net/wp-content/uploads/2017/09/exp9.jpg" alt="" width="527" height="396" srcset="http://foaje.net/wp-content/uploads/2017/09/exp9.jpg" 3531w, http://foaje.net/wp-content/uploads/2017/09/exp9.jpg" 300w, http://foaje.net/wp-content/uploads/2017/09/exp9.jpg" 768w, http://foaje.net/wp-content/uploads/2017/09/exp9.jpg" 1024w, http://foaje.net/wp-content/uploads/2017/09/exp9.jpg" 210w, http://foaje.net/wp-content/uploads/2017/09/exp9.jpg" 1536w" sizes="(max-width: 527px) 100vw, 527px" style="box-sizing: inherit; margin: 0px auto; padding: 0px; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block;">

Názov prímateľa
Foajé

Celkový rozpočet:
25 000,00 €

Výška podpory:
8 000,00 €