Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Takí sme! - XI. ročník medzinárodného folklórneho festivalu

Krátky opis
Realizácia prezentačného podujatia, medzinárodného festivalu v oblasti tradičnej kultúry .
Fotogaléria
Názov podujatia
Takí sme! - XI. ročník medzinárodného folklórneho festivalu

Miesto konania / kraj
Levice / Levice

Termín konania
13.09.2018 - 16.09.2018

Popis projektu

Medzinárodný folklórny festival Takí sme! je špecifický a jedinečný svojho druhu v Nitrianskom kraji. Festival je jedinečný  v tom, že sa koná štyri dní na siedmych miestach okresu Levice. Počas týchto dní prebehne sedem galaprogramov, tri výchovné koncerty, dva krojované sprievody, dva tanečné domy, prehliadka gastronomických špecialít zapojených krajín, jarmok ľudových remeselníkov spojené s tvorivými dielňami.  Zámerom pred jedenástimi rokmi bolo znovu dostať do povedomia obyvateľom celého regiónu tradičnú kultúru, organizovať podujatie, ktoré napomôže posilnenie cestovného ruchu. Pomocou festivalu jedenásť rokov budujeme medzinárodné priateľstvá, vzťahy a šírime dobrú povesť regiónu. Najdôležitejšou úlohou festivalu však je, že spája. Spája moderné s tradičným, zábavu so vzdelávaním, kultúru s umením, ale najmä spája ľudí z rôznych krajín, s rôznymi záujmami. Z roku na rok pribúdajú nové typy programov. Fenomenálnym je Tanečná karavána po okrese Levice, keď každým dňom iné obce privítajú zahraničných kolektívov , čím zabezpečujeme vzájomné poznávanie rôznych kultúr prostredníctvom predstavenia folklóru a tradícií. V roku 2018 sú to obce Starý Tekov a Nová Dedina, Mýtne Ludany a Šárovce, mestá Levice, Šahy a Želiezovce. Kontinuálna snaha o skvalitňovanie programovej ponuky, čoraz väčší počet zaujímavých a podnetných sprievodných podujatí určených pre všetky vekové kategórie sa opláca vo zvyšujúcej sa návštevnosti festivalu. Medzi priemerne 400 účinkujúcimi každoročne sa prezentujú aj laureáti celoštátnych súťažných prehliadok folklórnych skupín, súborov, detských súborov, ktorý sú práve z levického regiónu. Kvalitné organizačné a personálne zabezpečenie, mimoriadna propagácia prispievajú k stabilite a skvalitňovanie festivalu a následne i k zvyšovaniu povedomia verejnosti o jeho význame a hodnote. Hlavným partnerom je Fond na podporu umenia. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia,


Názov prímateľa
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH

Celkový rozpočet:
30 500,00 €

Výška podpory:
20 000,00 €