Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Tvoja knižnica je tvojim rajom

Krátky opis
Tvoja knižnica je tvojím rajom je názov úspešného projektu Mestskej knižnice v LH, ktorý v rámci aktuálnej výzvy akceptoval Fond na podporu umenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Nové knihy - propagácia

Miesto konania / kraj
Liptovský Hrádok / Liptovský Mikuláš

Termín konania
01.08.2018 - 31.08.2018

Popis projektu

Tvoja knižnica je tvojím rajom

je názov úspešného projektu Mestskej knižnice v LH, ktorý v rámci aktuálnej výzvy akceptoval Fond na podporu umenia. V programe 5.1.3 Akvizícia knižníc sme získali 4 900 €, pričom povinné spolufinancovanie mesta je v hodnote 270 €. Zámerom projektu je nákup novej literatúry všetkých žánrov do úsekov pre deti a mládež aj pre dospelých. Pri nákupe kníh vychádzame aj zo spätnej väzby od čitateľov a návštevníkov knižnice. Väčšina kníh bude samozrejme v slovenskom jazyku. Niekoľko titulov však plánujeme nakúpiť aj v pôvodnom jazyku vychádzajúc aktuálnej ponuky na knižničnom trhu. Všetky nakúpené knihy (v pláne je 575 titulov) postupne spracujeme a začleníme do voľného výberu pre aktívnych čitateľov, ale aj pre ďalších potenciálnych záujemcov. Keďže finančné prostriedky z projektu budeme čerpať až do marca roku 2019 budeme mať zabezpečený priebežný prísun nových kníh aj začiatkom budúceho roku. Podmienkou fondu je použitie 15% žiadanej podpory na nákup kníh vydaných s podporou FPU. Vďaka opätovnej finančnej podpore z verejných zdrojov v rámci Fondu na podporu umenia sa k hrádockým čitateľom dostáva väčšie množstvo knižných titulov, čím sa každoročne obohacuje ponuka našej mestskej knižnice. 

Názov prímateľa
Mesto Liptovský Hrádok

Celkový rozpočet:
5 170,00 €

Výška podpory:
4 900,00 €