Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Nová hudba v Tatranskej galérii - 1. ročník

Krátky opis
Druhý koncert sa uskutoční 3. augusta 2018 a bude na ňom účinkovať súbor VENI ensemble pri príležitosti 30. výročia založenia. Koncert je súčasťou vernisáže k výstave Viktora Freša "Od Tatier k Dunaju".
Fotogaléria
Názov podujatia
Nová hudba v Tatranskej galérii 2 / VENI 30 (6) – „Cave Songs“

Miesto konania / kraj
Poprad / Poprad

Termín konania
03.08.2018

Popis projektu
Projekt Nová hudba v Tatranskej galérii je pokračovaním snáh Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu - Slovenskej sekcie o propagáciu súčasnej hudby, tvorby súčasných skladateľov a interpretačné umenie slovenských interpretov aj v menších mestách Slovenska. Vďaka pripravovanej spolupráci s Tatranskou galériou v Poprade sme vytvorili projekt, ktorý prinesie súčasnú hudbu aj mimo hlavné slovenské kultúrne centrá. V podmanivom prostredí galérie chceme vytvoriť stabilný cyklus koncertov, ktoré prinesú širokej verejnosti z pod Tatier možnosť nového a mimoriadne potrebného kultúrneho vyžitia.

Druhý koncert sa uskutoční 3. augusta 2018 a bude na ňom účinkovať súbor VENI ensemble pri príležitosti 30. výročia založenia. Koncert je súčasťou vernisáže k výstave Viktora Freša "Od Tatier k Dunaju".

Účinkujú:
VENI ensemble
Branislav Dugovič, klarinet
Michal Matejka, elektrická gitara
Milan Osadský, akordeón
Daniel Matej – umelecký vedúci, laptop, elektrosluch, ozvučené objekty

Tak ako pred desiatimi rokmi, aj pri príležitosti 30. výročia svojho vzniku sa členovia VENI ensemble podujali urobiť sériu koncertov, ktorými zavŕšia tri dekády existencie tohto zoskupenia na domácej aj medzinárodnej hudobnej scéne. VENI ensemble je však od začiatku svojej existencie istým spôsobom viac platformou, na ktorej sa zo symbiózy „radikálnych“ skladateľov a „osvietených“ hráčov rodia zaujímavé hudobné koncepty a projekty (za 30 rokov existencie sa v ňom vystriedalo viac ako 250 domácich aj zahraničných umelcov), než „klasickým“ ansámblom s „pevnou hierarchiou“ a „deľbou práce“ medzi tými, čo „len komponujú“ a tými, čo „len hrajú“. A teda aj programy, ktoré súbor prezentuje majú veľmi rôznorodé zameranie a podobu, tak čo sa týka veľkosti aj charakteru obsadenia, ako aj hudby, ktorú sprostredkúvajú (v ideálnom prípade) zvedavému a otvorenému poslucháčovi. Spoločným znakom všetkých týchto snažení je túžba experimentovať a – povedané slovami jedného z najsilnejších inšpirátorov zakladateľov ansámblu, Johna Cagea – „robiť veci, ktoré ešte neboli urobené“...

Aj tento (jubilejný) rok VENI ensemble prezentuje (čo do obsadenia) dva typy koncertov: „malé“ a „veľké“. Vzniká tak pomerne značná flexibilita v ponuke hudby rozmanitým (často aj netypickým) koncertným priestorom. 
Do Tatranskej galérie prináša súbor jeden zo svojich „malých“ programov v štvorčlennom obsadení. Na koncerte odznejú tri sólové inštrumentálne skladby, jedno trio a jedno kvarteto, ktorého vznik je podmienený daným okamihom, to znamená, že sa vždy nanovo kreuje „komponovaním v reálnom čase“, ako reakcia na „tému“, ktorá predtým zaznie v elektronickej stope. 
Napriek tomu, že štyri prezentované skladby, ktoré majú konkrétneho autora s konkrétnou poetikou a konkrétnym dátumom vzniku predstavujú na prvý pohľad veľmi rozdielne svety a umelecké koncepcie (tri z nich – Adamčiak, Matej a Rebelo – sú zachytené v netradičnej notácii ako „otvorené diela“, čiže ich interpretácia vždy prinesie variantné riešenia, štvrtá – z pera stále relatívne mladej austrálsko-srílanskej skladateľky Nirmali Fenn – ako jediná predstavuje „klasickú partitúru“ s jednoznačným rozdelením úloh medzi toho, kto ju vytvoril a toho, kto ju má zahrať), spôsob, akým sú začlenené do programu koncertu z nich vytvára akúsi suitu s vyváženými proporciami a parametrami kontrastu, podobnosti, či nadväznosti..., pričom veľmi dôležitým stmeľujúcim prvkom je aj päť krátkych elektronických „ritornelov“, pochádzajúcich z Matejových „jaskynných piesní“, ktoré sú vpletené medzi štvoricu inštrumentálnych vstupov a záverečnú „kódu“. 
Takto postavený program vychádza z myšlienky, ktorú súbor artikuluje v mnohých svojich programoch už od roku 2003: vnímať koncert nie ako „prehliadku“ rôznych skladateľských činov a interpretačných výkonov, ktoré publikum „oceňuje“ väčším, alebo menším potleskom, ale ako hlboké vnorenie sa do ničím nerušeného toku HUDBY, ktorá rezonuje s tradičným orientálnym ponímaním umenia ako prostriedku na (povedané opäť slovami Johna Cagea) „utíšenie našej mysle a srdca a ich uspôsobenie na vnímanie božských vplyvov“... (Daniel Matej, 2018)

Koncert sa koná v rámci projektu Nová hudba v Tatranskej galérii, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a SOZA.
Názov prímateľa
Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu - Slovenská sekcia

Celkový rozpočet:
8 240,00 €

Výška podpory:
6 000,00 €