Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Dizajn v texte a kontexte

Krátky opis
Odborný článok "Detaily každodenného života", publikovaný v časopise Designum 2/2018, sa zameriava na reformné tendencie priekopníkov modernizácie kultúry bývania a umeleckopriemyselnej produkcie na prelome 19. a 20. storočia v Strednej a Západnej Európe. V interpretácii pôvodných teoreticko-kritických textov sleduje témy "estetizácie každodenného prostredia" a "zúčelnenia každodennosti". Text je súčasťou výskumného projektu Dizajn v texte a kontexte.
Fotogaléria
Názov podujatia
Detaily každodenného života

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
16.07.2018 - 30.09.2018

Popis projektu

Odborný článok Detaily každodenného života, publikovaný v júli 2018 v časopise Designum 2/2018, tematicky vychádza z teoretickej state Každodennosť, ktorá je súčasťou výskumného projektu Dizajn v texte a kontexte. Článok sa zameriava na reformné tendencie priekopníkov modernizácie kultúry bývania a umeleckopriemyselnej (dizajnérskej) produkcie na prelome 19. a 20. storočia v Strednej a Západnej Európe. V pôvodných teoreticko-kritických textoch dizajnérov, architektov a výrobcov sleduje a interpretuje témy "estetizácie každodenného prostredia" a "zúčelnenia každodennosti" na pozadí formujúcich sa modernistických hnutí. Cieľom článku i celého projektu je podnietiť v našom prostredí záujem o kritické uvažovanie o dizajne a vnímanie dizajnu v širšom kontexte materiálnej kultúry, sociálnej a kultúrnej histórie či technologického rozvoja. Prostriedkom je kritická analýza teórií a konceptov dizajnu, ktoré sa ukazujú ako kľúčové pre históriu teórie a praxe dizajnu v našom prostredí.

Seneši Lutherová, Silvia: Detaily každodenného života. In: Designum. Roč. XXIV., č. 2 (2018). Slovenské centrum dizajnu. s.70-76.


Názov prímateľa
Silvia Seneši Lutherová

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
5 298,00 €