Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Cyklus koncertov vážnej hudby v Liptove - Hudba na hrade

Krátky opis
Projekt "Cyklus koncertov vážnej hudby v Liptove - Hudba na hrade" je 11-tym pokračovaním prezentácie klasickej hudby v Liptovskom Hrádku. Jeho zámerom je propagácia tohto žánru aj mimo hlavných koncertných centier. Svojimi aktivitami podporuje výchovu k umeniu nielen hudobnou ponukou, ale aj výberom priestorov, čím spája hudbu s históriou mesta, ktoré v aktívnej spolupráci s FPU už dlhý čas napĺňa svoje osvetové ciele aj v tejto oblasti a ponúka priaznivcom klasickej hudby koncertnú kvalitu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Cyklus koncertov vážnej hudby v Liptove - Hudba na hrade - Koncert: Moyzesovo kvarteto (12. 8. 2018)

Miesto konania / kraj
Liptovský Hrádok / Liptovský Mikuláš

Termín konania
26.05.2018 - 16.12.2018

Popis projektu

Spev a hudba sú súčasťou života človeka od prvopočiatku. Sprevádzajú ho v rôznych podobách, významoch a interpretáciách v každodennom i sviatočnom čase. Samotná hudba je fenomén, ktorým jednotlivci - skladatelia  vyjadrujú svoje najhlbšie pocity, zážitky, emócie a prostredníctvom tónov ich posúvajú k divákovi. Skladateľ, interpret a poslucháč tak  v konkrétnom priestore a čase vytvárajú jedinečný celok so spoločným menovateľom - hudbou.

Tohtoročná dramaturgia muzikológa Mgr. Andreja Šubu, PhD. sleduje vyváženosť  pomeru klasickej hudby, hudby 20. storočia a súčasnej hudby, oproti minulým rokom ponúka navyše aj zahraničných interpretov (maďarské hudobníčky) a viac diel slovenských autorov (A. Moyzes, E. Suchoň, I. Zeljenka). Organizátor zaradil aj hudobné dielo PaedDr. Ľubomíra Rašiho, PhD. v podaní Art Septet Nicolaus – Príbeh Magdalény Zay – majiteľky hradu. Cyklus začne vzdelávacím podujatím a  informáciami o dramaturgii - A. Šuba. Konverty 2018: 1. Moyzesovo kvarteto  - - koncert z diel F. Schuberta a A. Moyzesa; 2. J. Palovičová, klavírny recitál (I.Palovič, viola) - Cl. Debussy, E. Suchoň, I. Zeljenka; 3. Konvergencie, akadémia komornej hudby renomovaného slovenského festivalu konaná v spolupráci s Hudobným centrom – F. Mendelssohn Bartholdy; 4. Art Septet Nicolaus – Ľ. Raši; 5.Monika Tóth, husle Dora Petery, klavichord (Maďarsko) - slovenská premiéra husľových sonát op. 2 A. Zimmermanna; 6. Opus franciscanum 2018 s vokálnymi sólistami T. Šelcom, H. Gulyášovou a  mužským speváckym zborom bratov františkánov –  slovenské diela z františkánskeho.


 


Názov prímateľa
Mesto Liptovský Hrádok

Celkový rozpočet:
7 590,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €