Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Letavy 2018

Krátky opis
33. ročník vzdelávacieho medziodborového podujatia. Podujatie je určené odbornému i laickému publiku z oblasti umenia a kultúry. Účastníci sa počas celého týždňa vzdelávajú a vymieňajú si skúsenosti, tvoria v 18 dielňach pod odbornou supervíziou domácich i zahraničných lektorov. Vytvorené umelecké diela sú prezentované v posledný večer podujatia a na jeseň na Vernisáži Letáv.
Fotogaléria
Názov podujatia
LETAVY - letný tábor umenia

Miesto konania / kraj
Kokava nad Rimavicou / Poltár

Termín konania
05.08.2018 - 12.08.2018

Popis projektu

Cieľom projektu je podporiť odbornú reflexiu a kritiku vo viacerých oblastiach umenia a kultúry, divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry prostredníctvom medziodborovej vzdelávacej aktivity, ktorej výsledkom je rozsiahla umelecká tvorba. Projekt sa organizuje zároveň s účelom vytvoriť priestor pre medziodborové vzdelávanie a platformu pre výmenu dobrých skúseností v oblasti umenia a kultúry s lektormi a lektorkami zo Slovenska ako aj zo zahraničia.

Letavy majú dlhoročnú tradíciu a sú najväčším podujatím svojho druhu na Slovensku, čo sa týka počtu účastníkov ako aj počtu dielní. V roku 2018 čaká na svojich umelcov 18 dielní s celkovou kapacitou viac ako 300 účastníkov.  Každý rok organizačný tím a odborní garanti podujatia prichádzajú s inovatívnymi prístupmi, novými dielňami, ktoré odpovedajú na súčasné trendy v oblasti umenia a kultúry, rovnako ako na záujem účastníkov a účastníčok. Zároveň však zohľadňujú tradíciu dielní, ktoré sú po desaťročia naplno obsadené (napr. maľba). Tento rok sa organizátori rozhodli zamerať na posilnenie medzinárodnej spolupráce a zaradili do programu lektorky a lektorov z viacerých krajín. 

Účastníci Letáv počas jedného týždňa tvoria v dielňach pod odbornou supervíziou lektorov a lektoriek umelecké diela, ktoré sú následne prezentované v posledný večer podujatia a na jeseň vždy toho istého roku na takzvanej vernisáži Letáv.

Názov prímateľa
Letavy

Celkový rozpočet:
55 882,00 €

Výška podpory:
12 000,00 €